Cayman Chemical Company 向全球科學工作者提供多研究領域的 生化、免疫試劑和分析試劑盒,其產品被廣氾應用於腫瘤、氧化氮、神經學、凋亡、氧化性損傷、內分泌學等不同研究領域。Cayman Chemical可提供用於檢測的特色試劑盒,如:類花生酸類物質、游離的生物標誌、環核苷、激素及氧化氮等;也提供多種高質量試劑,包括:類花生酸類物 質、氧化氮試劑及許多相關脂質、脂肪酸、酶和抗體。

以下為Cayman Chemical Company 部分產品,如果其他需要請聯繫 john.st@263.net  或者QQ:2447248614

 

Coumestrol 11730 1 mg 1 mg 479-13-0

Coumestrol 11730 10 mg 10 mg 479-13-0

Coumestrol 11730 5 mg 5 mg 479-13-0

Bosentan 11731 10 mg 10 mg 147536-97-8

Bosentan 11731 5 mg 5 mg 147536-97-8

Bosentan 11731 50 mg 50 mg 147536-97-8

Lomeguatrib 11732 10 mg 10 mg 192441-08-0

Lomeguatrib 11732 25 mg 25 mg 192441-08-0

Lomeguatrib 11732 5 mg 5 mg 192441-08-0

Lomeguatrib 11732 50 mg 50 mg 192441-08-0

Atazanavir 11733 1 mg 1 mg 198904-31-3

Atazanavir 11733 5 mg 5 mg 198904-31-3

Muristerone A 11741 1 mg 1 mg 38778-30-2

Muristerone A 11741 250 µg 250 µg 38778-30-2

Neoandrographolide 11742 1 mg 1 mg 27215-14-1

Neoandrographolide 11742 10 mg 10 mg 27215-14-1

Neoandrographolide 11742 5 mg 5 mg 27215-14-1

Niranthin 11744 1 mg 1 mg 50656-77-4

Niranthin 11744 10 mg 10 mg 50656-77-4

Cayman Niranthin 11744 25 mg 25 mg 50656-77-4

Cayman Niranthin 11744 5 mg 5 mg 50656-77-4

Cayman Phyllanthin 11745 1 mg 1 mg 10351-88-9

Phyllanthin 11745 10 mg 10 mg 10351-88-9

Phyllanthin 11745 5 mg 5 mg 10351-88-9

Phyllanthin 11745 500 µg 500 µg 10351-88-9

Lonafarnib 11746 1 mg 1 mg 193275-84-2

Lonafarnib 11746 10 mg 10 mg 193275-84-2

Lonafarnib 11746 5 mg 5 mg 193275-84-2

Piperine 11750 10 g 10 g 94-62-2

Piperine 11750 100 g 100 g 94-62-2

Piperine 11750 25 g 25 g 94-62-2

Piperine 11750 5 g 5 g 94-62-2

Psoralen 11751 10 mg 10 mg 66-97-7

Psoralen 11751 100 mg 100 mg 66-97-7

Psoralen 11751 25 mg 25 mg 66-97-7

Psoralen 11751 50 mg 50 mg 66-97-7

Purpurin 11752 10 g 10 g 81-54-9

Purpurin 11752 25 g 25 g 81-54-9

Purpurin 11752 5 g 5 g 81-54-9

Rubiadin 11753 1 mg 1 mg 117-02-2

Rubiadin 11753 10 mg 10 mg 117-02-2

Rubiadin 11753 25 mg 25 mg 117-02-2

Rubiadin 11753 5 mg 5 mg 117-02-2

Sesamolin 11754 1 mg 1 mg 526-07-8

Sesamolin 11754 10 mg 10 mg 526-07-8

Sesamolin 11754 25 mg 25 mg 526-07-8

Sesamolin 11754 5 mg 5 mg 526-07-8

24α-ethyl Cholesterol 11756 10 g 10 g 83-46-5

24α-ethyl Cholesterol 11756 25 g 25 g 83-46-5

24α-ethyl Cholesterol 11756 5 g 5 g 83-46-5

Tetrahydrocurcumin 11757 1 mg 1 mg 36062-04-1

Tetrahydrocurcumin 11757 10 mg 10 mg 36062-04-1

Tetrahydrocurcumin 11757 25 mg 25 mg 36062-04-1

Tetrahydrocurcumin 11757 5 mg 5 mg 36062-04-1

(+)-ar-Turmerone 11759 1 mg 1 mg 532-65-0

(+)-ar-Turmerone 11759 10 mg 10 mg 532-65-0

(+)-ar-Turmerone 11759 5 mg 5 mg 532-65-0

Vasicinone 11761 1 mg 1 mg 486-64-6

Vasicinone 11761 10 mg 10 mg 486-64-6

Vasicinone 11761 5 mg 5 mg 486-64-6

Vinblastine (sulfate) 11762 10 mg 10 mg 143-67-9

Vinblastine (sulfate) 11762 25 mg 25 mg 143-67-9

Vinblastine (sulfate) 11762 5 mg 5 mg 143-67-9

Vinblastine (sulfate) 11762 50 mg 50 mg 143-67-9

Vincamine 11763 1 g 1 g 1617-90-9

Vincamine 11763 5 g 5 g 1617-90-9

Vincamine 11763 500 mg 500 mg 1617-90-9

Vincristine (sulfate) 11764 10 mg 10 mg 2068-78-2

Vincristine (sulfate) 11764 25 mg 25 mg 2068-78-2

Vincristine (sulfate) 11764 5 mg 5 mg 2068-78-2

Vindoline 11765 10 mg 10 mg 2182-14-1

Vindoline 11765 25 mg 25 mg 2182-14-1

Vindoline 11765 5 mg 5 mg 2182-14-1

Vindoline 11765 50 mg 50 mg 2182-14-1

L-Homopropargyl Glycine 11785 10 mg 10 mg 98891-36-2

L-Homopropargyl Glycine 11785 100 mg 100 mg 98891-36-2

L-Homopropargyl Glycine 11785 5 mg 5 mg 98891-36-2

L-Homopropargyl Glycine 11785 50 mg 50 mg 98891-36-2

BRD4770 11787 1 mg 1 mg 1374601-40-7

BRD4770 11787 10 mg 10 mg 1374601-40-7

BRD4770 11787 25 mg 25 mg 1374601-40-7

BRD4770 11787 5 mg 5 mg 1374601-40-7

Vitamin D2 11791 1 g 1 g 50-14-6

Vitamin D2 11791 10 g 10 g 50-14-6

Vitamin D2 11791 5 g 5 g 50-14-6

Vitamin D3 11792 1 g 1 g 67-97-0

Vitamin D3 11792 10 g 10 g 67-97-0

Vitamin D3 11792 5 g 5 g 67-97-0

SB 505124 11793 1 mg 1 mg 694433-59-5

SB 505124 11793 10 mg 10 mg 694433-59-5

SB 505124 11793 25 mg 25 mg 694433-59-5

SB 505124 11793 5 mg 5 mg 694433-59-5

Wedelolactone 11796 1 mg 1 mg 524-12-9

Wedelolactone 11796 5 mg 5 mg 524-12-9

Wedelolactone 11796 500 µg 500 µg 524-12-9

Withanolide A 11797 1 mg 1 mg 32911-62-9

Withanolide A 11797 10 mg 10 mg 32911-62-9

Withanolide A 11797 5 mg 5 mg 32911-62-9

Withanolide A 11797 500 µg 500 µg 32911-62-9

Oxytocin 11799 1 mg 1 mg 50-56-6

Oxytocin 11799 10 mg 10 mg 50-56-6

Oxytocin 11799 25 mg 25 mg 50-56-6

Oxytocin 11799 5 mg 5 mg 50-56-6

6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate 11800 10 mg 10 mg 2921-57-5

6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate 11800 100 mg 100 mg 2921-57-5

6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate 11800 25 mg 25 mg 2921-57-5

6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate 11800 50 mg 50 mg 2921-57-5

ML-7 (hydrochloride) 11801 1 mg 1 mg 110448-33-4

ML-7 (hydrochloride) 11801 10 mg 10 mg 110448-33-4

ML-7 (hydrochloride) 11801 5 mg 5 mg 110448-33-4

ML-7 (hydrochloride) 11801 50 mg 50 mg 110448-33-4

LDN193189 11802 1 mg 1 mg 1062368-24-4

LDN193189 11802 10 mg 10 mg 1062368-24-4

LDN193189 11802 5 mg 5 mg 1062368-24-4

(-)-Epicatechin 11807 1 mg 1 mg 490-46-0

(-)-Epicatechin 11807 10 mg 10 mg 490-46-0

(-)-Epicatechin 11807 25 mg 25 mg 490-46-0

(-)-Epicatechin 11807 5 mg 5 mg 490-46-0

(-)-Epicatechin Gallate 11808 1 mg 1 mg 1257-08-5

(-)-Epicatechin Gallate 11808 10 mg 10 mg 1257-08-5

(-)-Epicatechin Gallate 11808 25 mg 25 mg 1257-08-5

(-)-Epicatechin Gallate 11808 5 mg 5 mg 1257-08-5

(-)-Epigallocatechin 11809 1 mg 1 mg 970-74-1

(-)-Epigallocatechin 11809 10 mg 10 mg 970-74-1

(-)-Epigallocatechin 11809 25 mg 25 mg 970-74-1

(-)-Epigallocatechin 11809 5 mg 5 mg 970-74-1

INK128 11811 1 mg 1 mg 1224844-38-5

INK128 11811 10 mg 10 mg 1224844-38-5

INK128 11811 5 mg 5 mg 1224844-38-5

Artemether 11815 1 g 1 g 71963-77-4

Artemether 11815 500 mg 500 mg 71963-77-4

Artemisinin 11816 1 g 1 g 63968-64-9

Artemisinin 11816 100 mg 100 mg 63968-64-9

Artemisinin 11816 500 mg 500 mg 63968-64-9

Artesunate 11817 1 g 1 g 88495-63-0

Artesunate 11817 100 mg 100 mg 88495-63-0

Artesunate 11817 250 mg 250 mg 88495-63-0

Artesunate 11817 500 mg 500 mg 88495-63-0

Asiatic Acid 11818 10 mg 10 mg 464-92-6

Asiatic Acid 11818 100 mg 100 mg 464-92-6

Asiatic Acid 11818 50 mg 50 mg 464-92-6

Asiaticoside 11819 10 mg 10 mg 16830-15-2

Asiaticoside 11819 5 mg 5 mg 16830-15-2

Asiaticoside 11819 50 mg 50 mg 16830-15-2

Kartogenin 11826 10 mg 10 mg 4727-31-5

Kartogenin 11826 25 mg 25 mg 4727-31-5

Kartogenin 11826 5 mg 5 mg 4727-31-5

Corilagin 11832 1 mg 1 mg 23094-69-1

Corilagin 11832 10 mg 10 mg 23094-69-1

Corilagin 11832 25 mg 25 mg 23094-69-1

Corilagin 11832 5 mg 5 mg 23094-69-1

Embelin 11838 10 mg 10 mg 550-24-3

Embelin 11838 100 mg 100 mg 550-24-3

Embelin 11838 50 mg 50 mg 550-24-3

β-Glycyrrhetinic Acid 11845 1 g 1 g 471-53-4

β-Glycyrrhetinic Acid 11845 10 g 10 g 471-53-4

β-Glycyrrhetinic Acid 11845 5 g 5 g 471-53-4

Gallic Acid 11846 10 g 10 g 149-91-7

Gallic Acid 11846 100 g 100 g 149-91-7

Gallic Acid 11846 50 g 50 g 149-91-7

Kaempferol 11852 100 mg 100 mg 520-18-3

Kaempferol 11852 25 mg 25 mg 520-18-3

Cayman Kaempferol 11852 50 mg 50 mg 520-18-3

Licochalcone A 11853 10 mg 10 mg 58749-22-7

Licochalcone A 11853 5 mg 5 mg 58749-22-7

Licochalcone A 11853 50 mg 50 mg 58749-22-7

Prostaglandin Transporter (C-Term) Blocking Peptide 11859 200 µg 200 µg

Prostaglandin Transporter (C-Term) Polyclonal Antibody 11860 1 ea 1 ea

Brefeldin A 11861 10 mg 10 mg 20350-15-6

Brefeldin A 11861 25 mg 25 mg 20350-15-6

Brefeldin A 11861 5 mg 5 mg 20350-15-6

Prion Protein Monoclonal Antibody (Clone SHA31) 11866 1 ea 1 ea

FK506 Binding Protein-12 (human recombinant) 11871 100 µg 100 µg

FK506 Binding Protein-12 (human recombinant) 11871 200 µg 200 µg

FK506 Binding Protein-12 (human recombinant) 11871 50 µg 50 µg

L-α-Hydroxyglutaric Acid (sodium salt) 11876 10 mg 10 mg 63512-50-5

L-α-Hydroxyglutaric Acid (sodium salt) 11876 25 mg 25 mg 63512-50-5

L-α-Hydroxyglutaric Acid (sodium salt) 11876 5 mg 5 mg 63512-50-5

L-α-Hydroxyglutaric Acid (sodium salt) 11876 50 mg 50 mg 63512-50-5

Salicylcurcumin 11878 1 mg 1 mg 1236545-54-2

Salicylcurcumin 11878 10 mg 10 mg 1236545-54-2

Salicylcurcumin 11878 5 mg 5 mg 1236545-54-2

2-HBA 11879 10 mg 10 mg 131359-24-5

2-HBA 11879 5 mg 5 mg 131359-24-5

2-HBA 11879 50 mg 50 mg 131359-24-5

Ferulic Acid ethyl ester 11880 1 g 1 g 4046-02-0

Ferulic Acid ethyl ester 11880 10 g 10 g 4046-02-0

Ferulic Acid ethyl ester 11880 5 g 5 g 4046-02-0

2-Trifluoromethyl-2'-methoxychalcone 11881 10 mg 10 mg 1309371-03-6

2-Trifluoromethyl-2'-methoxychalcone 11881 100 mg 100 mg 1309371-03-6

2-Trifluoromethyl-2'-methoxychalcone 11881 5 mg 5 mg 1309371-03-6

2-Trifluoromethyl-2'-methoxychalcone 11881 50 mg 50 mg 1309371-03-6

Sofalcone 11882 100 mg 100 mg 64506-49-6

Sofalcone 11882 250 mg 250 mg 64506-49-6

Sofalcone 11882 500 mg 500 mg 64506-49-6

CDDO methyl ester 11883 1 mg 1 mg 218600-53-4

CDDO methyl ester 11883 10 mg 10 mg 218600-53-4

CDDO methyl ester 11883 5 mg 5 mg 218600-53-4

CDDO methyl ester 11883 50 mg 50 mg 218600-53-4

Rosiglitazone (maleate) 11884 1 g 1 g 155141-29-0

Rosiglitazone (maleate) 11884 100 mg 100 mg 155141-29-0

Rosiglitazone (maleate) 11884 500 mg 500 mg 155141-29-0

Pyripyropene A 11896 1 mg 1 mg 147444-03-9

Pyripyropene A 11896 250 µg 250 µg 147444-03-9

Atpenin A5 11898 1 mg 1 mg 119509-24-9

Atpenin A5 11898 250 µg 250 µg 119509-24-9

Hymeglusin 11899 1 mg 1 mg 29066-42-0

Hymeglusin 11899 2.5 mg 2.5 mg 29066-42-0

Hymeglusin 11899 500 µg 500 µg 29066-42-0

A-769662 11900 10 mg 10 mg 844499-71-4

A-769662 11900 5 mg 5 mg 844499-71-4

A-769662 11900 50 mg 50 mg 844499-71-4

Stevioside (hydrate) 11902 10 mg 10 mg

Stevioside (hydrate) 11902 5 mg 5 mg

Stevioside (hydrate) 11902 50 mg 50 mg

GQ-16 11908 10 mg 10 mg 870554-67-9

GQ-16 11908 100 mg 100 mg 870554-67-9

GQ-16 11908 5 mg 5 mg 870554-67-9

GQ-16 11908 50 mg 50 mg 870554-67-9

19(R)-hydroxy Prostaglandin B2 11910 100 µg 100 µg

19(R)-hydroxy Prostaglandin B2 11910 50 µg 50 µg

19(R)-hydroxy Prostaglandin B2 11910 500 µg 500 µg

Salsalate 11911 100 g 100 g 552-94-3

Salsalate 11911 25 g 25 g 552-94-3

Salsalate 11911 50 g 50 g 552-94-3

AP-18 11912 10 mg 10 mg 55224-94-7

AP-18 11912 25 mg 25 mg 55224-94-7

AP-18 11912 5 mg 5 mg 55224-94-7

AP-18 11912 50 mg 50 mg 55224-94-7

(S)-Mephenytoin 11913 1 mg 1 mg 70989-04-7

(S)-Mephenytoin 11913 10 mg 10 mg 70989-04-7

(S)-Mephenytoin 11913 25 mg 25 mg 70989-04-7

(S)-Mephenytoin 11913 5 mg 5 mg 70989-04-7

SAG 11914 1 mg 1 mg 912545-86-9

SAG 11914 10 mg 10 mg 912545-86-9

SAG 11914 5 mg 5 mg 912545-86-9

HC-030031 11923 10 mg 10 mg 349085-38-7

HC-030031 11923 5 mg 5 mg 349085-38-7

HC-030031 11923 50 mg 50 mg 349085-38-7

GSK 4112 11931 10 mg 10 mg 1216744-19-2

GSK 4112 11931 25 mg 25 mg 1216744-19-2

GSK 4112 11931 5 mg 5 mg 1216744-19-2

GSK 4112 11931 50 mg 50 mg 1216744-19-2

Ionomycin (calcium salt) 11932 1 mg 1 mg 56092-82-1

Ionomycin (calcium salt) 11932 10 mg 10 mg 56092-82-1

Ionomycin (calcium salt) 11932 5 mg 5 mg 56092-82-1

Olanzapine 11937 100 mg 100 mg 132539-06-1

Olanzapine 11937 25 mg 25 mg 132539-06-1

Olanzapine 11937 50 mg 50 mg 132539-06-1

Activated SureLight® Allophycocyanin (APC) 11943 1 ea 1 ea

Activated SureLight® R-Phycoerythrin (RPE) 11944 1 ea 1 ea

Irbesartan 11952 10 mg 10 mg 138402-11-6

Irbesartan 11952 100 mg 100 mg 138402-11-6

Irbesartan 11952 50 mg 50 mg 138402-11-6

AMD 3465 (hydrobromide) 11959 10 mg 10 mg 185991-07-5

AMD 3465 (hydrobromide) 11959 25 mg 25 mg 185991-07-5

AMD 3465 (hydrobromide) 11959 5 mg 5 mg 185991-07-5

FC 131 11960 1 mg 1 mg 606968-52-9

FC 131 11960 10 mg 10 mg 606968-52-9

FC 131 11960 5 mg 5 mg 606968-52-9

INCB 3284 (dimesylate) 11963 1 mg 1 mg 887401-93-6

INCB 3284 (dimesylate) 11963 10 mg 10 mg 887401-93-6

INCB 3284 (dimesylate) 11963 5 mg 5 mg 887401-93-6

INCB 3284 (dimesylate) 11963 50 mg 50 mg 887401-93-6

cis-2-Decenoic Acid 11966 1 mg 1 mg 15790-91-7

cis-2-Decenoic Acid 11966 10 mg 10 mg 15790-91-7

cis-2-Decenoic Acid 11966 25 mg 25 mg 15790-91-7

cis-2-Decenoic Acid 11966 5 mg 5 mg 15790-91-7

Dorsomorphin 11967 10 mg 10 mg 866405-64-3

Dorsomorphin 11967 5 mg 5 mg 866405-64-3

Dorsomorphin 11967 50 mg 50 mg 866405-64-3

(+)-Etomoxir (sodium salt) 11969 10 mg 10 mg 828934-41-4

(+)-Etomoxir (sodium salt) 11969 25 mg 25 mg 828934-41-4

(+)-Etomoxir (sodium salt) 11969 5 mg 5 mg 828934-41-4

 (+)-Etomoxir (sodium salt) 11969 50 mg 50 mg 828934-41-4

Octyl-α-ketoglutarate 11970 1 mg 1 mg 876150-14-0

Octyl-α-ketoglutarate 11970 10 mg 10 mg 876150-14-0

Octyl-α-ketoglutarate 11970 5 mg 5 mg 876150-14-0

SR 2211 11972 1 mg 1 mg 1359164-11-6

SR 2211 11972 10 mg 10 mg 1359164-11-6

SR 2211 11972 5 mg 5 mg 1359164-11-6

Triptolide 11973 1 mg 1 mg 38748-32-2

Triptolide 11973 10 mg 10 mg 38748-32-2

Triptolide 11973 5 mg 5 mg 38748-32-2

TC 14012 11974 1 mg 1 mg 368874-34-4

TC 14012 11974 10 mg 10 mg 368874-34-4

TC 14012 11974 5 mg 5 mg 368874-34-4

Fingolimod 11975 10 mg 10 mg 162359-55-9

Fingolimod 11975 25 mg 25 mg 162359-55-9

Fingolimod 11975 5 mg 5 mg 162359-55-9

Fingolimod 11975 50 mg 50 mg 162359-55-9

Apocynin 11976 1 g 1 g 498-02-2

Apocynin 11976 10 g 10 g 498-02-2

Apocynin 11976 5 g 5 g 498-02-2

Pramipexole (hydrochloride) 11981 10 mg 10 mg 104632-25-9

Pramipexole (hydrochloride) 11981 100 mg 100 mg 104632-25-9

Pramipexole (hydrochloride) 11981 5 mg 5 mg 104632-25-9

Pramipexole (hydrochloride) 11981 50 mg 50 mg 104632-25-9

CGP 36216 (hydrochloride) 11985 1 mg 1 mg

CGP 36216 (hydrochloride) 11985 10 mg 10 mg

CGP 36216 (hydrochloride) 11985 5 mg 5 mg

Biphenylindanone A 11986 10 mg 10 mg 866823-73-6

Biphenylindanone A 11986 25 mg 25 mg 866823-73-6

Biphenylindanone A 11986 5 mg 5 mg 866823-73-6

Anastrozole 11987 10 mg 10 mg 120511-73-1

Anastrozole 11987 100 mg 100 mg 120511-73-1

Anastrozole 11987 50 mg 50 mg 120511-73-1

Cinnabarinic Acid 11988 10 mg 10 mg 606-59-7

Cinnabarinic Acid 11988 50 mg 50 mg 606-59-7

NPS 2390 11989 10 mg 10 mg 226878-01-9

NPS 2390 11989 25 mg 25 mg 226878-01-9

NPS 2390 11989 5 mg 5 mg 226878-01-9

Prostaglandin B3 11990 100 µg 100 µg 36614-32-1

Prostaglandin B3 11990 25 µg 25 µg 36614-32-1

Prostaglandin B3 11990 50 µg 50 µg 36614-32-1

Ro 01-6128 11991 1 mg 1 mg 302841-86-7

Ro 01-6128 11991 10 mg 10 mg 302841-86-7

Ro 01-6128 11991 5 mg 5 mg 302841-86-7

Ro 67-4853 11992 1 mg 1 mg 302841-89-0

Ro 67-4853 11992 10 mg 10 mg 302841-89-0

Ro 67-4853 11992 5 mg 5 mg 302841-89-0

VU0360223 11995 1 mg 1 mg 1274859-33-4

VU0360223 11995 10 mg 10 mg 1274859-33-4

VU0360223 11995 5 mg 5 mg 1274859-33-4

VU0360223 11995 50 mg 50 mg 1274859-33-4

JNJ-5207852 11998 10 mg 10 mg 398473-34-2

JNJ-5207852 11998 5 mg 5 mg 398473-34-2

JNJ-5207852 11998 50 mg 50 mg 398473-34-2

Olopatadine (hydrochloride) 11999 10 mg 10 mg 140462-76-6

Olopatadine (hydrochloride) 11999 100 mg 100 mg 140462-76-6

Olopatadine (hydrochloride) 11999 25 mg 25 mg 140462-76-6

Olopatadine (hydrochloride) 11999 50 mg 50 mg 140462-76-6

Prostaglandin D1 12000 1 mg 1 mg 17968-82-0

Prostaglandin D1 12000 10 mg 10 mg 17968-82-0

Prostaglandin D1 12000 5 mg 5 mg 17968-82-0

Prostaglandin D1 Alcohol 12002 1 mg 1 mg 1176470-37-3

Prostaglandin D1 Alcohol 12002 10 mg 10 mg 1176470-37-3

Prostaglandin D1 Alcohol 12002 5 mg 5 mg 1176470-37-3

Rottlerin 12006 10 mg 10 mg 82-08-6

Rottlerin 12006 50 mg 50 mg 82-08-6

Atropine 12008 1 g 1 g 51-55-8

Atropine 12008 500 mg 500 mg 51-55-8

Prostaglandin D2 12010 1 mg 1 mg 41598-07-6

Prostaglandin D2 12010 10 mg 10 mg 41598-07-6

Prostaglandin D2 12010 5 mg 5 mg 41598-07-6

Prostaglandin D2 12010 50 mg 50 mg 41598-07-6

8-CPT-Cyclic AMP (sodium salt) 12011 10 mg 10 mg 93882-12-3

8-CPT-Cyclic AMP (sodium salt) 12011 25 mg 25 mg 93882-12-3

8-CPT-Cyclic AMP (sodium salt) 12011 50 mg 50 mg 93882-12-3

BLT1 Receptor Monoclonal Antibody (Clone 7B1) 120111 1 ea 1 ea

BLT1 Receptor Blocking Peptide 120112 1 ea 200 µg

BLT1 Receptor Polyclonal Antibody 120114 1 ea 500 µl

Prostaglandin D2 Ethanolamide 12012 1 mg 1 mg 398138-28-8

Prostaglandin D2 Ethanolamide 12012 10 mg 10 mg 398138-28-8

Prostaglandin D2 Ethanolamide 12012 5 mg 5 mg 398138-28-8

BLT2 Receptor Polyclonal Antibody 120124 1 ea 1 ea

Dihydroethidium 12013 10 mg 10 mg 104821-25-2

Dihydroethidium 12013 25 mg 25 mg 104821-25-2

Dihydroethidium 12013 5 mg 5 mg 104821-25-2

Haloperidol 12014 100 mg 100 mg 52-86-8

Haloperidol 12014 500 mg 500 mg 52-86-8

Prostaglandin D2-1-glyceryl ester 12015 1 mg 1 mg 309260-52-4

Prostaglandin D2-1-glyceryl ester 12015 10 mg 10 mg 309260-52-4

Prostaglandin D2-1-glyceryl ester 12015 5 mg 5 mg 309260-52-4

PF-8380 12018 1 mg 1 mg 1144035-53-9

PF-8380 12018 10 mg 10 mg 1144035-53-9

PF-8380 12018 25 mg 25 mg 1144035-53-9

PF-8380 12018 5 mg 5 mg 1144035-53-9

SUMO Monoclonal Antibody 12021 500 µg 500 µg

(-)-WIN 55,212-3 (mesylate) 12022 10 mg 10 mg 131543-25-4

(-)-WIN 55,212-3 (mesylate) 12022 25 mg 25 mg 131543-25-4

(-)-WIN 55,212-3 (mesylate) 12022 5 mg 5 mg 131543-25-4

(-)-WIN 55,212-3 (mesylate) 12022 50 mg 50 mg 131543-25-4

OC000459 12027 10 mg 10 mg 851723-84-7

OC000459 12027 25 mg 25 mg 851723-84-7

OC000459 12027 5 mg 5 mg 851723-84-7

Oxyresveratrol 12028 100 mg 100 mg 29700-22-9

Oxyresveratrol 12028 50 mg 50 mg 29700-22-9

Oxyresveratrol 12028 500 mg 500 mg 29700-22-9

Rosuvastatin 12029 10 mg 10 mg 287714-41-4

Rosuvastatin 12029 100 mg 100 mg 287714-41-4

Rosuvastatin 12029 5 mg 5 mg 287714-41-4

Rosuvastatin 12029 50 mg 50 mg 287714-41-4

Bosutinib 12030 10 mg 10 mg 380843-75-4

Bosutinib 12030 100 mg 100 mg 380843-75-4

Bosutinib 12030 5 mg 5 mg 380843-75-4

Bosutinib 12030 50 mg 50 mg 380843-75-4

BIM5078 12031 10 mg 10 mg 337506-43-1

BIM5078 12031 25 mg 25 mg 337506-43-1

BIM5078 12031 5 mg 5 mg 337506-43-1

BIM5078 12031 50 mg 50 mg 337506-43-1

BI6015 12032 10 mg 10 mg 93987-29-2

BI6015 12032 5 mg 5 mg 93987-29-2

BI6015 12032 50 mg 50 mg 93987-29-2

Daminozide 12033 10 g 10 g 1596-84-5

Daminozide 12033 25 g 25 g 1596-84-5

Daminozide 12033 5 g 5 g 1596-84-5

CID-2745687 12046 10 mg 10 mg 264233-05-8

CID-2745687 12046 25 mg 25 mg 264233-05-8

CID-2745687 12046 5 mg 5 mg 264233-05-8

CID-2745687 12046 50 mg 50 mg 264233-05-8

BW 245C 12050 1 mg 1 mg 72814-32-5

BW 245C 12050 10 mg 10 mg 72814-32-5

BW 245C 12050 5 mg 5 mg 72814-32-5

CysLT1 Receptor Polyclonal Antibody 120500 1 ea 1 ea

GSK-J1 (sodium salt) 12054 1 mg 1 mg

GSK-J1 (sodium salt) 12054 10 mg 10 mg

GSK-J1 (sodium salt) 12054 5 mg 5 mg

GSK-J1 (sodium salt) 12054 50 mg 50 mg

BW 246C 12055 1 mg 1 mg 65705-83-1

BW 246C 12055 10 mg 10 mg 65705-83-1

BW 246C 12055 5 mg 5 mg 65705-83-1

CysLT2 Receptor (C-Term) Polyclonal Antibody 120550 1 ea 1 ea

GSK-J2 (sodium salt) 12056 1 mg 1 mg

GSK-J2 (sodium salt) 12056 10 mg 10 mg

GSK-J2 (sodium salt) 12056 50 mg 50 mg

CysLT2 Receptor (N-Term) Polyclonal Antibody 120560 1 ea 1 ea

Neopterin 12057 10 mg 10 mg 2009-64-5

Neopterin 12057 100 mg 100 mg 2009-64-5

Neopterin 12057 50 mg 50 mg 2009-64-5

Clozapine 12059 100 mg 100 mg 5786-21-0

Clozapine 12059 250 mg 250 mg 5786-21-0

Clozapine 12059 50 mg 50 mg 5786-21-0

Clozapine 12059 500 mg 500 mg 5786-21-0

BW A868C 12060 1 mg 1 mg 118675-50-6

BW A868C 12060 10 mg 10 mg 118675-50-6

BW A868C 12060 5 mg 5 mg 118675-50-6

SR 1555 (hydrochloride) 12071 1 mg 1 mg

SR 1555 (hydrochloride) 12071 10 mg 10 mg

SR 1555 (hydrochloride) 12071 25 mg 25 mg

SR 1555 (hydrochloride) 12071 5 mg 5 mg

SR 3335 12072 1 mg 1 mg 293753-05-6

SR 3335 12072 10 mg 10 mg 293753-05-6

SR 3335 12072 25 mg 25 mg 293753-05-6

SR 3335 12072 5 mg 5 mg 293753-05-6

GSK-J4 (hydrochloride) 12073 1 mg 1 mg

GSK-J4 (hydrochloride) 12073 10 mg 10 mg

GSK-J4 (hydrochloride) 12073 5 mg 5 mg

GSK-J4 (hydrochloride) 12073 50 mg 50 mg

GSK-J5 (hydrochloride) 12074 1 mg 1 mg

GSK-J5 (hydrochloride) 12074 10 mg

GSK-J5 (hydrochloride) 12074 5 mg  

GSK-J5 (hydrochloride) 12074 50 mg

Canertinib (hydrochloride) 12076 10 mg 289499-45-2

Canertinib (hydrochloride) 12076 25 mg 289499-45-2

Canertinib (hydrochloride) 12076 5 mg 289499-45-2

Canertinib (hydrochloride) 12076 50 mg 289499-45-2

1-hydroxy Vitamin D2 12077 1 mg 1 mg 54573-75-0

1-hydroxy Vitamin D2 12077 10 mg 10 mg 54573-75-0

1-hydroxy Vitamin D2 12077 5 mg 5 mg 54573-75-0

25-hydroxy Vitamin D2 12078 1 mg 1 mg 21343-40-8

25-hydroxy Vitamin D2 12078 5 mg 5 mg 21343-40-8

25-hydroxy Vitamin D2 12078 500 µg 500 µg 21343-40-8

1,24-dihydroxy Vitamin D3 12079 1 mg 1 mg 57333-96-7

1,24-dihydroxy Vitamin D3 12079 5 mg 5 mg 57333-96-7

1,24-dihydroxy Vitamin D3 12079 500 µg 500 µg 57333-96-7

1-hydroxy Vitamin D3 12082 1 mg 1 mg 41294-56-8

1-hydroxy Vitamin D3 12082 10 mg 10 mg 41294-56-8

1-hydroxy Vitamin D3 12082 5 mg 5 mg 41294-56-8

CI-994 12084 10 mg 10 mg 112522-64-2

CI-994 12084 5 mg 5 mg 112522-64-2

CI-994 12084 50 mg 50 mg 112522-64-2

Cladribine 12085 10 mg 10 mg 4291-63-8

Cladribine 12085 100 mg 100 mg 4291-63-8

Cladribine 12085 50 mg 50 mg 4291-63-8

CPTH2 (hydrochloride) 12086 10 mg 10 mg

CPTH2 (hydrochloride) 12086 5 mg 5 mg

Cyclosporin A 12088 100 mg 100 mg 59865-13-3

Cyclosporin A 12088 25 mg 25 mg 59865-13-3

Glimepiride 12090 1 g 1 g 93479-97-1

Glimepiride 12090 5 g 5 g 93479-97-1

Glimepiride 12090 500 mg 500 mg 93479-97-1

Epirubicin (hydrochloride) 12091 10 mg 10 mg 56390-09-1

Epirubicin (hydrochloride) 12091 100 mg 100 mg 56390-09-1

Epirubicin (hydrochloride) 12091 25 mg 25 mg 56390-09-1

Epirubicin (hydrochloride) 12091 5 mg 5 mg 56390-09-1

Etoposide 12092 100 mg 100 mg 33419-42-0

Etoposide 12092 25 mg 25 mg 33419-42-0

Etoposide 12092 50 mg 50 mg 33419-42-0

Etoposide 12092 500 mg 500 mg 33419-42-0

Kaempferitrin 12093 1 mg 1 mg 482-38-2

Kaempferitrin 12093 5 mg 5 mg 482-38-2

Lestaurtinib 12094 1 mg 1 mg 111358-88-4

Lestaurtinib 12094 10 mg 10 mg 111358-88-4

Lestaurtinib 12094 5 mg 5 mg 111358-88-4

Butyrolactone 3 12095 1 mg 1 mg 778649-18-6

Butyrolactone 3 12095 5 mg 5 mg 778649-18-6

Mubritinib 12096 10 mg 10 mg 366017-09-6

Mubritinib 12096 100 mg 100 mg 366017-09-6

Mubritinib 12096 5 mg 5 mg 366017-09-6

Mubritinib 12096 50 mg 50 mg 366017-09-6

Tandutinib 12098 100 mg 100 mg 387867-13-2

Tandutinib 12098 25 mg 25 mg 387867-13-2

Tandutinib 12098 250 mg 250 mg 387867-13-2

Tandutinib 12098 50 mg 50 mg 387867-13-2

5-trans Prostaglandin D2 12210 1 mg 1 mg

5-trans Prostaglandin D2 12210 10 mg 10 mg

5-trans Prostaglandin D2 12210 5 mg 5 mg

Hsp25/Hsp27 Monoclonal Antibody (Clone 8A7) 12215 100 µg 100 µg

Hsp25/Hsp27 Monoclonal Antibody (Clone 8A7) 12215 25 µg 25 µg

11-deoxy-11-methylene Prostaglandin D2 12410 1 mg 1 mg 100648-29-1

11-deoxy-11-methylene Prostaglandin D2 12410 10 mg 10 mg 100648-29-1

11-deoxy-11-methylene Prostaglandin D2 12410 5 mg 5 mg 100648-29-1

11-deoxy-11-methylene-15-keto Prostaglandin D2 12415 1 mg 1 mg 958759-75-6

11-deoxy-11-methylene-15-keto Prostaglandin D2 12415 100 µg 100 µg 958759-75-6

11-deoxy-11-methylene-15-keto Prostaglandin D2 12415 500 µg 500 µg 958759-75-6

EUK 124 12500 10 mg 10 mg 186299-35-4

EUK 124 12500 100 mg 100 mg 186299-35-4

EUK 124 12500 5 mg 5 mg 186299-35-4

EUK 124 12500 50 mg 50 mg 186299-35-4

13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin D2 12610 1 mg 1 mg 59894-07-4

13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin D2 12610 10 mg 10 mg 59894-07-4

13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin D2 12610 5 mg 5 mg 59894-07-4

Δ12-Prostaglandin D2 12650 1 mg 1 mg 64072-89-5

Δ12-Prostaglandin D2 12650 10 mg 10 mg 64072-89-5

Δ12-Prostaglandin D2 12650 5 mg 5 mg 64072-89-5

Δ12-Prostaglandin D2 12650 500 µg 500 µg 64072-89-5

15-deoxy-Δ12,14-Prostaglandin D2 12700 1 mg 1 mg 85235-11-6

15-deoxy-Δ12,14-Prostaglandin D2 12700 5 mg 5 mg 85235-11-6

15-deoxy-Δ12,14-Prostaglandin D2 12700 500 µg 500 µg 85235-11-6

15(R)-15-methyl Prostaglandin D2 12720 1 mg 1 mg 210978-26-0

15(R)-15-methyl Prostaglandin D2 12720 10 mg 10 mg 210978-26-0

15(R)-15-methyl Prostaglandin D2 12720 5 mg 5 mg 210978-26-0

15(R)-15-methyl Prostaglandin D2 12720 500 µg 500 µg 210978-26-0

15(S)-15-methyl Prostaglandin D2 12730 1 mg 1 mg 85280-90-6

15(S)-15-methyl Prostaglandin D2 12730 10 mg 10 mg 85280-90-6

15(S)-15-methyl Prostaglandin D2 12730 5 mg 5 mg 85280-90-6

16,16-dimethyl Prostaglandin D2 12750 1 mg 1 mg 64072-59-9

16,16-dimethyl Prostaglandin D2 12750 10 mg 10 mg 64072-59-9

16,16-dimethyl Prostaglandin D2 12750 5 mg 5 mg 64072-59-9

16,16-dimethyl Prostaglandin D2 12750 500 µg 500 µg 64072-59-9

17-phenyl trinor Prostaglandin D2 12810 1 mg 1 mg 85280-91-7

17-phenyl trinor Prostaglandin D2 12810 10 mg 10 mg 85280-91-7

17-phenyl trinor Prostaglandin D2 12810 5 mg 5 mg 85280-91-7

tetranor-PGDM 12850 100 µg 100 µg 70803-91-7

tetranor-PGDM 12850 25 µg 25 µg 70803-91-7

tetranor-PGDM 12850 50 µg 50 µg 70803-91-7

Prostaglandin D3 12990 100 µg 100 µg 71902-47-1

Prostaglandin D3 12990 25 µg 25 µg 71902-47-1

Prostaglandin D3 12990 50 µg 50 µg 71902-47-1

Pterostilbene 13000 100 mg 100 mg 537-42-8

Pterostilbene 13000 250 mg 250 mg 537-42-8

Pterostilbene 13000 50 mg 50 mg 537-42-8

Pterostilbene 13000 500 mg 500 mg 537-42-8

2-methyl Benzamideoxime 13002 1000 mg 1 g 40312-14-9

2-methyl Benzamideoxime 13002 500 mg 500 mg 40312-14-9

2-methyl Benzamideoxime 13002 5000 mg 5 g 40312-14-9

2-Pyridylamide oxime 13003 100 mg 100 mg 1772-01-6

2-Pyridylamide oxime 13003 1000 mg 1 g 1772-01-6

2-Pyridylamide oxime 13003 250 mg 250 mg 1772-01-6

2-Pyridylamide oxime 13003 500 mg 500 mg 1772-01-6

3-Pyridylamide oxime 13004 100 mg 100 mg 1594-58-7

3-Pyridylamide oxime 13004 1000 mg 1 g 1594-58-7

3-Pyridylamide oxime 13004 250 mg 250 mg 1594-58-7

3-Pyridylamide oxime 13004 500 mg 500 mg 1594-58-7

4-Pyridylamide oxime 13005 100 mg 100 mg 1594-57-6

4-Pyridylamide oxime 13005 1000 mg 1 g 1594-57-6

4-Pyridylamide oxime 13005 250 mg 250 mg 1594-57-6

4-Pyridylamide oxime 13005 500 mg 500 mg 1594-57-6

3-methyl-2-Quinoxalinone 13006 1000 mg 1 g 14003-34-0

3-methyl-2-Quinoxalinone 13006 250 mg 250 mg 14003-34-0

3-methyl-2-Quinoxalinone 13006 500 mg 500 mg 14003-34-0

3-methyl-2-Quinoxalinone 13006 5000 mg 5 g 14003-34-0

ethyl-2-(2-pyridyl)-4-(bromomethyl)-Thiazole-5-Carboxylate 13007 100 mg 100 mg 1138444-37-7

ethyl-2-(2-pyridyl)-4-(bromomethyl)-Thiazole-5-Carboxylate 13007 1000 mg 1 g 1138444-37-7

ethyl-2-(2-pyridyl)-4-(bromomethyl)-Thiazole-5-Carboxylate 13007 250 mg 250 mg 1138444-37-7

ethyl-2-(2-pyridyl)-4-(bromomethyl)-Thiazole-5-Carboxylate 13007 500 mg 500 mg 1138444-37-7

Disuccinimidyl Suberate 13008 100 mg 100 mg 68528-80-3

Disuccinimidyl Suberate 13008 250 mg 250 mg 68528-80-3

Disuccinimidyl Suberate 13008 50 mg 50 mg 68528-80-3

Disuccinimidyl Suberate 13008 500 mg 500 mg 68528-80-3

GSK 264220A 13009 1 mg 1 mg 685506-42-7

GSK 264220A 13009 10 mg 10 mg 685506-42-7

GSK 264220A 13009 25 mg 25 mg 685506-42-7

GSK 264220A 13009 5 mg 5 mg 685506-42-7

Prostaglandin E1 13010 1 mg 1 mg 745-65-3

Prostaglandin E1 13010 10 mg 10 mg 745-65-3

Prostaglandin E1 13010 5 mg 5 mg 745-65-3

Prostaglandin E1 13010 50 mg 50 mg 745-65-3

Prostaglandin E1 Ethanolamide 13012 1 mg 1 mg 210976-81-1

Prostaglandin E1 Ethanolamide 13012 10 mg 10 mg 210976-81-1

Prostaglandin E1 Ethanolamide 13012 5 mg 5 mg 210976-81-1

(-)-Blebbistatin 13013 1 mg 1 mg 856925-71-8

(-)-Blebbistatin 13013 10 mg 10 mg 856925-71-8

(-)-Blebbistatin 13013 25 mg 25 mg 856925-71-8

(-)-Blebbistatin 13013 5 mg 5 mg 856925-71-8

2-Hydroxyestradiol 13019 1 mg 1 mg 362-05-0

2-Hydroxyestradiol 13019 10 mg 10 mg 362-05-0

2-Hydroxyestradiol 13019 25 mg 25 mg 362-05-0

2-Hydroxyestradiol 13019 5 mg 5 mg 362-05-0

Prostaglandin E1 Alcohol 13020 1 mg 1 mg 21562-57-2

Prostaglandin E1 Alcohol 13020 10 mg 10 mg 21562-57-2

Prostaglandin E1 Alcohol 13020 5 mg 5 mg 21562-57-2

Prostaglandin E1 Alcohol 13020 500 µg 500 µg 21562-57-2

2-Methoxyestradiol 13021 10 mg 10 mg 362-07-2

2-Methoxyestradiol 13021 25 mg 25 mg 362-07-2

2-Methoxyestradiol 13021 5 mg 5 mg 362-07-2

2-Methoxyestradiol 13021 50 mg 50 mg 362-07-2

PDI Polyclonal Antibody 13025 100 µL 100 µl

PDI Polyclonal Antibody 13025 25 µL 25 µl

SB 431542 13031 1 mg 1 mg 301836-41-9

SB 431542 13031 10 mg 10 mg 301836-41-9

SB 431542 13031 25 mg 25 mg 301836-41-9

SB 431542 13031 5 mg 5 mg 301836-41-9

PD 173074 13032 1 mg 1 mg 219580-11-7

PD 173074 13032 10 mg 10 mg 219580-11-7

PD 173074 13032 25 mg 25 mg 219580-11-7

PD 173074 13032 5 mg 5 mg 219580-11-7

Valproic Acid (sodium salt) 13033 10 g 10 g 1069-66-5

Valproic Acid (sodium salt) 13033 100 g 100 g 1069-66-5

Valproic Acid (sodium salt) 13033 25 g 25 g 1069-66-5

Valproic Acid (sodium salt) 13033 50 g 50 g 1069-66-5

PD 0325901 13034 1 mg 1 mg 391210-10-9

PD 0325901 13034 10 mg 10 mg 391210-10-9

PD 0325901 13034 25 mg 25 mg 391210-10-9

PD 0325901 13034 5 mg 5 mg 391210-10-9

2-(3-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid 13036 1 g 1 g 39091-01-5

2-(3-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid 13036 100 mg 100 mg 39091-01-5

2-(3-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid 13036 250 mg 250 mg 39091-01-5

2-(3-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid 13036 500 mg 500 mg 39091-01-5

Biotin-azide 13040 1 mg 1 mg 908007-17-0

Biotin-azide 13040 10 mg 10 mg 908007-17-0

Biotin-azide 13040 25 mg 25 mg 908007-17-0

Biotin-azide 13040 5 mg 5 mg 908007-17-0

ApoA1 Monoclonal Antibody (Clone CC3821C4) 13042 1 ea 1 ea

2-Pyridylthioamide 13043 1 g 1 g 5346-38-3

2-Pyridylthioamide 13043 10 g 10 g 5346-38-3

2-Pyridylthioamide 13043 25 g 25 g 5346-38-3

2-Pyridylthioamide 13043 5 g 5 g 5346-38-3

Tranilast 13044 10 mg 10 mg 53902-12-8

Tranilast 13044 5 mg 5 mg 53902-12-8

Tranilast 13044 50 mg 50 mg 53902-12-8

ATB-343 13045 1 mg 1 mg 1000700-26-4

ATB-343 13045 10 mg 10 mg 1000700-26-4

ATB-343 13045 5 mg 5 mg 1000700-26-4

ATB-343 13045 50 mg 50 mg 1000700-26-4

2-(2-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid 13047 1 g 1 g 34418-48-9

2-(2-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid 13047 100 mg 100 mg 34418-48-9

2-(2-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid 13047 250 mg 250 mg 34418-48-9

2-(2-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid 13047 500 mg 500 mg 34418-48-9

Eicosapentaenoic Acid Quant-PAK 13048 1 ea 1 ea

2-(4-Pyridyl)-4-methyl-thiazole-5-Carboxylic Acid 13049 1 g 1 g 144060-98-0

2-(4-Pyridyl)-4-methyl-thiazole-5-Carboxylic Acid 13049 100 mg 100 mg 144060-98-0

2-(4-Pyridyl)-4-methyl-thiazole-5-Carboxylic Acid 13049 250 mg 250 mg 144060-98-0

2-(4-Pyridyl)-4-methyl-thiazole-5-Carboxylic Acid 13049 500 mg 500 mg 144060-98-0

1a,1b-dihomo Prostaglandin E1 13050 1 mg 1 mg 23452-98-4

1a,1b-dihomo Prostaglandin E1 13050 10 mg 10 mg 23452-98-4

1a,1b-dihomo Prostaglandin E1 13050 5 mg 5 mg 23452-98-4

2-(3-pyridyl)-Benzimidazole 13054 1 g 1 g 1137-67-3

2-(3-pyridyl)-Benzimidazole 13054 5 g 5 g 1137-67-3

2-(3-pyridyl)-Benzimidazole 13054 500 mg 500 mg 1137-67-3

Naphthofluorescein 13055 1 mg 1 mg 61419-02-1

Naphthofluorescein 13055 10 mg 10 mg 61419-02-1

Naphthofluorescein 13055 5 mg 5 mg 61419-02-1

Naphthofluorescein 13055 50 mg 50 mg 61419-02-1

4-Pyridylthioamide 13056 1 g 1 g 2196-13-6

4-Pyridylthioamide 13056 10 g 10 g 2196-13-6

4-Pyridylthioamide 13056 25 g 25 g 2196-13-6

4-Pyridylthioamide 13056 5 g 5 g 2196-13-6

3-methyl Benzamideoxime 13057 1 g 1 g 40067-82-1

3-methyl Benzamideoxime 13057 5 g 5 g 40067-82-1

3-methyl Benzamideoxime 13057 500 mg 500 mg 40067-82-1

N-Oleoyl-L-Serine 13058 1 mg 1 mg 107743-37-3

N-Oleoyl-L-Serine 13058 10 mg 10 mg 107743-37-3

N-Oleoyl-L-Serine 13058 5 mg 5 mg 107743-37-3

N-Oleoyl-L-Serine 13058 50 mg 50 mg 107743-37-3

ethyl-2-amino-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylate 13059 1 g 1 g 7210-76-6

ethyl-2-amino-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylate 13059 250 mg 250 mg 7210-76-6

ethyl-2-amino-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylate 13059 5 g 5 g 7210-76-6

ethyl-2-amino-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylate 13059 500 mg 500 mg 7210-76-6 Cayman 17(R)-Resolvin D1 13060 10 µg 10 µg 528583-91-7

17(R)-Resolvin D1 13060 100 µg 100 µg 528583-91-7

17(R)-Resolvin D1 13060 25 µg 25 µg 528583-91-7

17(R)-Resolvin D1 13060 50 µg 50 µg 528583-91-7

2-amino-5-methyl-4-phenyl Thiazole 13061 1 g 1 g 30709-67-2

2-amino-5-methyl-4-phenyl Thiazole 13061 100 mg 100 mg 30709-67-2

2-amino-5-methyl-4-phenyl Thiazole 13061 250 mg 250 mg 30709-67-2

2-amino-5-methyl-4-phenyl Thiazole 13061 500 mg 500 mg 30709-67-2

N-3-oxo-tetradecanoyl-L-Homoserine lactone 13063 1 mg 1 mg 177158-19-9

N-3-oxo-tetradecanoyl-L-Homoserine lactone 13063 10 mg 10 mg 177158-19-9

N-3-oxo-tetradecanoyl-L-Homoserine lactone 13063 25 mg 25 mg 177158-19-9

N-3-oxo-tetradecanoyl-L-Homoserine lactone 13063 5 mg 5 mg 177158-19-9

N-hexadecanoyl-L-Homoserine lactone 13064 10 mg 10 mg 87206-01-7

N-hexadecanoyl-L-Homoserine lactone 13064 25 mg 25 mg 87206-01-7

N-hexadecanoyl-L-Homoserine lactone 13064 5 mg 5 mg 87206-01-7

N-hexadecanoyl-L-Homoserine lactone 13064 50 mg 50 mg 87206-01-7

SB 203580 13067 10 mg 10 mg 152121-47-6

SB 203580 13067 100 mg 100 mg 152121-47-6

SB 203580 13067 5 mg 5 mg 152121-47-6

SB 203580 13067 50 mg 50 mg 152121-47-6

Fucoxanthin 13068 10 mg 10 mg 3351-86-8

Fucoxanthin 13068 25 mg 25 mg 3351-86-8

Fucoxanthin 13068 5 mg 5 mg 3351-86-8

Fucoxanthin 13068 50 mg 50 mg 3351-86-8

Tosyllysine Chloromethyl Ketone (hydrochloride) 13074 100 mg 100 mg 4272-74-6

Tosyllysine Chloromethyl Ketone (hydrochloride) 13074 250 mg 250 mg 4272-74-6

Tosyllysine Chloromethyl Ketone (hydrochloride) 13074 50 mg 50 mg 4272-74-6

16(R)-Iloprost 13076 1 mg 1 mg 74843-13-3

16(R)-Iloprost 13076 5 mg 5 mg 74843-13-3

16(R)-Iloprost 13076 500 µg 500 µg 74843-13-3

16(S)-Iloprost 13077 1 mg 1 mg 74843-14-4

16(S)-Iloprost 13077 5 mg 5 mg 74843-14-4

16(S)-Iloprost 13077 500 µg 500 µg 74843-14-4

ApoA1 Blocking Peptide 13079 1 ea 200 µg

Resorcinolnaphthalein 13082 10 mg 10 mg 41307-63-5

Resorcinolnaphthalein 13082 100 mg 100 mg 41307-63-5

Resorcinolnaphthalein 13082 5 mg 5 mg 41307-63-5 C

Resorcinolnaphthalein 13082 50 mg 50 mg 41307-63-5

ThioFluor 623 13083 10 mg 10 mg 1004324-99-5

ThioFluor 623 13083 5 mg 5 mg 1004324-99-5

ThioFluor 623 13083 50 mg 50 mg 1004324-99-5

STF-62247 13084 1 mg 1 mg 315702-99-9

STF-62247 13084 10 mg 10 mg 315702-99-9

STF-62247 13084 25 mg 25 mg 315702-99-9

STF-62247 13084 5 mg 5 mg 315702-99-9

Tenovin-1 13085 10 mg 10 mg 380315-80-0

Tenovin-1 13085 100 mg 100 mg 380315-80-0

Tenovin-1 13085 5 mg 5 mg 380315-80-0

Tenovin-1 13085 50 mg 50 mg 380315-80-0

Tenovin-6 13086 1 mg 1 mg 1011557-82-6

Tenovin-6 13086 10 mg 10 mg 1011557-82-6

Tenovin-6 13086 25 mg 25 mg 1011557-82-6

Tenovin-6 13086 5 mg 5 mg 1011557-82-6

Radicicol 13089 1 mg 1 mg 12772-57-5

Radicicol 13089 5 mg 5 mg 12772-57-5

Radicicol 13089 500 µg 500 µg 12772-57-5

Δ17-Prostaglandin E1 13090 1 mg 1 mg 7046-45-9

Δ17-Prostaglandin E1 13090 10 mg 10 mg 7046-45-9

Δ17-Prostaglandin E1 13090 5 mg 5 mg 7046-45-9

N-tridecanoyl-L-Homoserine lactone 13093 10 mg 10 mg 878627-21-5

N-tridecanoyl-L-Homoserine lactone 13093 25 mg 25 mg 878627-21-5

N-tridecanoyl-L-Homoserine lactone 13093 5 mg 5 mg 878627-21-5

N-tridecanoyl-L-Homoserine lactone 13093 50 mg 50 mg 878627-21-5

N-pentadecanoyl-L-Homoserine lactone 13094 10 mg 10 mg 182359-66-6

N-pentadecanoyl-L-Homoserine lactone 13094 25 mg 25 mg 182359-66-6

N-pentadecanoyl-L-Homoserine lactone 13094 5 mg 5 mg 182359-66-6

N-pentadecanoyl-L-Homoserine lactone 13094 50 mg 50 mg 182359-66-6

13,14-dihydro-15-keto-tetranor Prostaglandin D2 13100 10 µg 10 µg 1204116-69-7

13,14-dihydro-15-keto-tetranor Prostaglandin D2 13100 100 µg 100 µg 1204116-69-7

13,14-dihydro-15-keto-tetranor Prostaglandin D2 13100 25 µg 25 µg 1204116-69-7

13,14-dihydro-15-keto-tetranor Prostaglandin D2 13100 50 µg 50 µg 1204116-69-7

13,14-dihydro-15-keto-tetranor Prostaglandin E2 13101 10 µg 10 µg 20675-85-8

13,14-dihydro-15-keto-tetranor Prostaglandin E2 13101 25 µg 25 µg 20675-85-8

13,14-dihydro-15-keto-tetranor Prostaglandin E2 13101 50 µg 50 µg 20675-85-8

Skyrin 13102 1 mg 1 mg 602-06-2

Streptozotocin 13104 1 g 1 g 18883-66-4

Streptozotocin 13104 100 mg 100 mg 18883-66-4

Streptozotocin 13104 50mg 50 mg 18883-66-4

Streptozotocin 13104 500 mg 500 mg 18883-66-4

Oxaliplatin 13106 100 mg 100 mg 61825-94-3

Oxaliplatin 13106 250 mg 250 mg 61825-94-3

Oxaliplatin 13106 50 mg 50 mg 61825-94-3

Pimecrolimus 13107 10 mg 10 mg 137071-32-0

Pimecrolimus 13107 100 mg 100 mg 137071-32-0

Pimecrolimus 13107 50 mg 50 mg 137071-32-0

VX-702 13108 10 mg 10 mg 745833-23-2

VX-702 13108 25 mg 25 mg 745833-23-2

VX-702 13108 5 mg 5 mg 745833-23-2

Emodin 13109 100 mg 100 mg 518-82-1

Emodin 13109 25 mg 25 mg 518-82-1

Emodin 13109 50 mg 50 mg 518-82-1

AZD 4547 13111 10 mg 10 mg 1035270-39-3

AZD 4547 13111 5 mg 5 mg 1035270-39-3

AZD 4547 13111 50 mg 50 mg 1035270-39-3

Carboplatin 13112 100 mg 100 mg 41575-94-4

Carboplatin 13112 25 mg 25 mg 41575-94-4

Carboplatin 13112 250 mg 250 mg 41575-94-4

Carboplatin 13112 50 mg 50 mg 41575-94-4

Cidofovir 13113 100 mg 100 mg 113852-37-2

Cidofovir 13113 25 mg 25 mg 113852-37-2

Cidofovir 13113 50 mg 50 mg 113852-37-2

Metformin (hydrochloride) 13118 1 g 1 g 1115-70-4

Metformin (hydrochloride) 13118 5 g 5 g 1115-70-4

Cisplatin 13119 100 mg 100 mg 15663-27-1

Cisplatin 13119 250 mg 250 mg 15663-27-1

Cisplatin 13119 50 mg 50 mg 15663-27-1

Cisplatin 13119 500 mg 500 mg 15663-27-1

2,3-dinor Prostaglandin E1 13120 100 µg 100 µg 7046-40-4

2,3-dinor Prostaglandin E1 13120 25 µg 25 µg 7046-40-4

2,3-dinor Prostaglandin E1 13120 50 µg 50 µg 7046-40-4

Cayman Sodium Butyrate 13121 100 g 100 g 156-54-7

Sodium Butyrate 13121 250 g 250 g 156-54-7

Sodium Butyrate 13121 50 g 50 g 156-54-7

Sodium Butyrate 13121 500 g 500 g 156-54-7

CHIR99021 13122 1 mg 1 mg 252917-06-9

CHIR99021 13122 10 mg 10 mg 252917-06-9

CHIR99021 13122 5 mg 5 mg 252917-06-9

BIO 13123 1 mg 1 mg 667463-62-9

BIO 13123 10 mg 10 mg 667463-62-9

BIO 13123 25 mg 25 mg 667463-62-9

BIO 13123 5 mg 5 mg 667463-62-9

BIX01294 (hydrochloride hydrate) 13124 1 mg 1 mg

BIX01294 (hydrochloride hydrate) 13124 10 mg 10 mg

BIX01294 (hydrochloride hydrate) 13124 5 mg 5 mg

BIX01294 (hydrochloride hydrate) 13124 50 mg 50 mg

GW 4869 (hydrochloride hydrate) 13127 1 mg 1 mg 6823-69-4

GW 4869 (hydrochloride hydrate) 13127 10 mg 10 mg 6823-69-4

GW 4869 (hydrochloride hydrate) 13127 5 mg 5 mg 6823-69-4

GW 4869 (hydrochloride hydrate) 13127 500 µg 500 µg 6823-69-4

trans-trismethoxy Resveratrol-d4 13129 1 mg 1 mg 1089051-64-8

trans-trismethoxy Resveratrol-d4 13129 100 µg 100 µg 1089051-64-8

trans-trismethoxy Resveratrol-d4 13129 250 µg 250 µg 1089051-64-8

trans-trismethoxy Resveratrol-d4 13129 500 µg 500 µg 1089051-64-8

trans-Resveratrol-d4 13130 100 µg 100 µg 1089051-56-8

trans-Resveratrol-d4 13130 1000 µg 1 mg 1089051-56-8

trans-Resveratrol-d4 13130 250 µg 250 µg 1089051-56-8

trans-Resveratrol-d4 13130 500 µg 500 µg 1089051-56-8

VER-49009 13131 1 mg 1 mg 940289-57-6

VER-49009 13131 10 mg 10 mg 940289-57-6

VER-49009 13131 5 mg 5 mg 940289-57-6

VER-49009 13131 500 µg 500 µg 940289-57-6

VER-50589 13132 1 mg 1 mg 747413-08-7

VER-50589 13132 5 mg 5 mg 747413-08-7

VER-50589 13132 500 µg 500 µg 747413-08-7

N-acetyl-D-Glucosamine 13136 1 g 1 g 7512-17-6

N-acetyl-D-Glucosamine 13136 10 g 10 g 7512-17-6

N-acetyl-D-Glucosamine 13136 5 g 5 g 7512-17-6

N-acetyl-D-Glucosamine 13136 500 mg 500 mg 7512-17-6

Imatinib (mesylate) 13139 100 mg 100 mg 220127-57-1

Imatinib (mesylate) 13139 25 mg 25 mg 220127-57-1

Imatinib (mesylate) 13139 50 mg 50 mg 220127-57-1

Imatinib (mesylate) 13139 500 mg 500 mg 220127-57-1

4-(n-nonyl) Benzeneboronic Acid 13140 1 g 1 g 256383-45-6

4-(n-nonyl) Benzeneboronic Acid 13140 100 mg 100 mg 256383-45-6

4-(n-nonyl) Benzeneboronic Acid 13140 250 mg 250 mg 256383-45-6

4-(n-nonyl) Benzeneboronic Acid 13140 500 mg 500 mg 256383-45-6

CAY10587 13143 1 mg 1 mg 1082058-99-8

CAY10587 13143 10 mg 10 mg 1082058-99-8

CAY10587 13143 25 mg 25 mg 1082058-99-8

CAY10587 13143 5 mg 5 mg 1082058-99-8

Anacardic Acid 13144 1 mg 1 mg 16611-84-0

Anacardic Acid 13144 10 mg 10 mg 16611-84-0

Anacardic Acid 13144 5 mg 5 mg 16611-84-0

AGK2 13145 1 mg 1 mg 304896-28-4

AGK2 13145 10 mg 10 mg 304896-28-4

AGK2 13145 25 mg 25 mg 304896-28-4

AGK2 13145 5 mg 5 mg 304896-28-4

CAY10603 13146 1 mg 1 mg 1045792-66-2

CAY10603 13146 10 mg 10 mg 1045792-66-2

CAY10603 13146 5 mg 5 mg 1045792-66-2

CAY10603 13146 500 µg 500 µg 1045792-66-2

(E)-C-HDMAPP (ammonium salt) 13151 1 mg 1 mg 933030-60-5

(E)-C-HDMAPP (ammonium salt) 13151 10 mg 10 mg 933030-60-5

(E)-C-HDMAPP (ammonium salt) 13151 5 mg 5 mg 933030-60-5

(E)-C-HDMAPP (ammonium salt) 13151 500 µg 500 µg 933030-60-5

Chaetocin 13156 1 mg 1 mg 28097-03-2

Chaetocin 13156 10 mg 10 mg 28097-03-2

Chaetocin 13156 5 mg 5 mg 28097-03-2

Sunitinib Malate 13159 1 mg 1 mg 341031-54-7

Sunitinib Malate 13159 10 mg 10 mg 341031-54-7

Sunitinib Malate 13159 5 mg 5 mg 341031-54-7

Sunitinib Malate 13159 50 mg 50 mg 341031-54-7

AT-56 13160 1 mg 1 mg 162640-98-4

AT-56 13160 10 mg 10 mg 162640-98-4

AT-56 13160 5 mg 5 mg 162640-98-4

AT-56 13160 50 mg 50 mg 162640-98-4

7-epi Maresin 1 13161 10 µg 10 µg 1268720-66-6

7-epi Maresin 1 13161 100 µg 100 µg 1268720-66-6

7-epi Maresin 1 13161 25 µg 25 µg 1268720-66-6

7-epi Maresin 1 13161 50 µg 50 µg 1268720-66-6

CAY10589 13164 1 mg 1 mg 1077626-52-8

CAY10589 13164 10 mg 10 mg 1077626-52-8

CAY10589 13164 5 mg 5 mg 1077626-52-8

(+)-Blebbistatin 13165 1 mg 1 mg 1177356-70-5

(+)-Blebbistatin 13165 10 mg 10 mg 1177356-70-5

(+)-Blebbistatin 13165 25 mg 25 mg 1177356-70-5

(+)-Blebbistatin 13165 5 mg 5 mg 1177356-70-5

Gefitinib 13166 1 g 1 g 184475-35-2

Gefitinib 13166 250 mg 250 mg 184475-35-2

Gefitinib 13166 5 g 5 g 184475-35-2

Gefitinib 13166 500 mg 500 mg 184475-35-2

Splitomicin 13168 1 mg 1 mg 5690-03-9

Splitomicin 13168 10 mg 10 mg 5690-03-9

Splitomicin 13168 25 mg 25 mg 5690-03-9

Splitomicin 13168 5 mg 5 mg 5690-03-9

CBHA 13172 10 mg 10 mg 174664-65-4

CBHA 13172 25 mg 25 mg 174664-65-4

CBHA 13172 5 mg 5 mg 174664-65-4

DAz-1 13173 1 mg 1 mg 1112977-84-0

DAz-1 13173 10 mg 10 mg 1112977-84-0

DAz-1 13173 5 mg 5 mg 1112977-84-0

M 344 13174 10 mg 10 mg 251456-60-7

M 344 13174 25 mg 25 mg 251456-60-7

M 344 13174 5 mg 5 mg 251456-60-7

M 344 13174 50 mg 50 mg 251456-60-7

Farnesyl Thiosalicylic Acid Amide 13175 1 mg 1 mg 1092521-74-8

Farnesyl Thiosalicylic Acid Amide 13175 10 mg 10 mg 1092521-74-8

Farnesyl Thiosalicylic Acid Amide 13175 5 mg 5 mg 1092521-74-8

Farnesyl Thiosalicylic Acid Amide 13175 50 mg 50 mg 1092521-74-8

Oxamflatin 13176 1 mg 1 mg 151720-43-3

Oxamflatin 13176 10 mg 10 mg 151720-43-3

Oxamflatin 13176 5 mg 5 mg 151720-43-3

BYK 191023 (hydrochloride) 13177 10 mg 10 mg 1216722-25-6

BYK 191023 (hydrochloride) 13177 5 mg 5 mg 1216722-25-6

BYK 191023 (hydrochloride) 13177 50 mg 50 mg 1216722-25-6

Salermide 13178 10 mg 10 mg 1105698-15-4

Salermide 13178 100 mg 100 mg 1105698-15-4

Salermide 13178 5 mg 5 mg 1105698-15-4

Salermide 13178 50 mg 50 mg 1105698-15-4

FKGK 11 13179 1 mg 1 mg 1071000-98-0

FKGK 11 13179 10 mg 10 mg 1071000-98-0

FKGK 11 13179 5 mg 5 mg 1071000-98-0

n FKGK 11 13179 500 µg 500 µg 1071000-98-0

CAY10590 13181 1 mg 1 mg 1101136-50-8

CAY10590 13181 10 mg 10 mg 1101136-50-8

CAY10590 13181 5 mg 5 mg 1101136-50-8

CAY10590 13181 50 mg 50 mg 1101136-50-8

CP 80,633 13183 1 mg 1 mg 135637-46-6

CP 80,633 13183 10 mg 10 mg 135637-46-6

CP 80,633 13183 5 mg 5 mg 135637-46-6

CP 80,633 13183 500 µg 500 µg 135637-46-6

(±)-Equol 13184 10 mg 10 mg 94105-90-5

(±)-Equol 13184 25 mg 25 mg 94105-90-5

(±)-Equol 13184 5 mg 5 mg 94105-90-5

(±)-Equol 13184 50 mg 50 mg 94105-90-5

17(S)-HpDoHE 13185 100 µg 100 µg 123673-33-6

17(S)-HpDoHE 13185 25 µg 25 µg 123673-33-6

17(S)-HpDoHE 13185 250 µg 250 µg 123673-33-6

17(S)-HpDoHE 13185 50 µg 50 µg 123673-33-6

(±)-Blebbistatin 13186 10 mg 10 mg 674289-55-5

(±)-Blebbistatin 13186 25 mg 25 mg 674289-55-5

(±)-Blebbistatin 13186 5 mg 5 mg 674289-55-5

(±)-Blebbistatin 13186 50 mg 50 mg 674289-55-5

Cardiogenol C (hydrochloride) 13187 1 mg 1 mg 671225-39-1

Cardiogenol C (hydrochloride) 13187 10 mg 10 mg 671225-39-1

Cardiogenol C (hydrochloride) 13187 5 mg 5 mg 671225-39-1

Cardiogenol C (hydrochloride) 13187 50 mg 50 mg 671225-39-1

Thrombin (human) 13188 1 KU 1 KU

Thrombin (human) 13188 100 U 100 U

Thrombin (human) 13188 250 U 250 U

NSC 23766 (hydrochloride) 13196 1 mg 1 mg 1177865-17-6

NSC 23766 (hydrochloride) 13196 10 mg 10 mg 1177865-17-6

NSC 23766 (hydrochloride) 13196 25 mg 25 mg 1177865-17-6

NSC 23766 (hydrochloride) 13196 5 mg 5 mg 1177865-17-6

DAPT 13197 10 mg 10 mg 208255-80-5

DAPT 13197 25 mg 25 mg 208255-80-5

DAPT 13197 5 mg 5 mg 208255-80-5

DAPT 13197 50 mg 50 mg 208255-80-5

PP2 13198 1 mg 1 mg 172889-27-9

PP2 13198 10 mg 10 mg 172889-27-9

PP2 13198 25 mg 25 mg 172889-27-9

PP2 13198 5 mg 5 mg 172889-27-9

cis-trismethoxy Resveratrol 13199 10 mg 10 mg 94608-23-8

cis-trismethoxy Resveratrol 13199 100 mg 100 mg 94608-23-8

cis-trismethoxy Resveratrol 13199 50 mg 50 mg 94608-23-8

cis-trismethoxy Resveratrol 13199 500 mg 500 mg 94608-23-8

G-418 Sulfate 13200 1 g 1 g 108321-42-2

G-418 Sulfate 13200 5 g 5 g 108321-42-2

Daidzin 13202 10 mg 10 mg 552-66-9

Daidzin 13202 100 mg 100 mg 552-66-9

Daidzin 13202 5 mg 5 mg 552-66-9

Daidzin 13202 50 mg 50 mg 552-66-9

Agomelatine 13203 10 mg 10 mg 138112-76-2

Agomelatine 13203 100 mg 100 mg 138112-76-2

Agomelatine 13203 5 mg 5 mg 138112-76-2

Agomelatine 13203 50 mg 50 mg 138112-76-2

Robotnikinin 13204 1 mg 1 mg 1132653-79-2

Halopemide 13205 1 mg 1 mg 59831-65-1

Halopemide 13205 10 mg 10 mg 59831-65-1

Halopemide 13205 25 mg 25 mg 59831-65-1

Halopemide 13205 5 mg 5 mg 59831-65-1

VU0155069 13206 1 mg 1 mg

VU0155069 13206 10 mg 10 mg

VU0155069 13206 25 mg 25 mg

VU0155069 13206 5 mg 5 mg

CAY10594 13207 1 mg 1 mg 1130067-34-3

CAY10594 13207 10 mg 10 mg 1130067-34-3

CAY10594 13207 25 mg 25 mg 1130067-34-3

CAY10594 13207 5 mg 5 mg 1130067-34-3

Mirin 13208 10 mg 10 mg 299953-00-7

Mirin 13208 100 mg 100 mg 299953-00-7

Mirin 13208 5 mg 5 mg 299953-00-7

Mirin 13208 50 mg 50 mg 299953-00-7

N-octadecanoyl-L-Homoserine lactone 13209 10 mg 10 mg 479050-96-9

N-octadecanoyl-L-Homoserine lactone 13209 25 mg 25 mg 479050-96-9

N-octadecanoyl-L-Homoserine lactone 13209 5 mg 5 mg 479050-96-9

N-octadecanoyl-L-Homoserine lactone 13209 50 mg 50 mg 479050-96-9

Pimelic Diphenylamide 106 13212 1 mg 1 mg 937039-45-7

Pimelic Diphenylamide 106 13212 10 mg 10 mg 937039-45-7

Pimelic Diphenylamide 106 13212 25 mg 25 mg 937039-45-7

Pimelic Diphenylamide 106 13212 5 mg 5 mg 937039-45-7

N-3-oxo-tetradec-7(Z)-enoyl-L-Homoserine lactone 13213 1 mg 1 mg 482598-46-9

N-3-oxo-tetradec-7(Z)-enoyl-L-Homoserine lactone 13213 10 mg 10 mg 482598-46-9

N-3-oxo-tetradec-7(Z)-enoyl-L-Homoserine lactone 13213 25 mg 25 mg 482598-46-9

N-3-oxo-tetradec-7(Z)-enoyl-L-Homoserine lactone 13213 5 mg 5 mg 482598-46-9

MF63 13217 1 mg 1 mg 892549-43-8

MF63 13217 10 mg 10 mg 892549-43-8

MF63 13217 5 mg 5 mg 892549-43-8

MF63 13217 50 mg 50 mg 892549-43-8

3-dodecanoyl-NBD Cholesterol 13220 1 mg 1 mg 1246303-05-8

3-dodecanoyl-NBD Cholesterol 13220 5 mg 5 mg 1246303-05-8

3-dodecanoyl-NBD Cholesterol 13220 500 µg 500 µg 1246303-05-8

3-hexanoyl-NBD Cholesterol 13221 1 mg 1 mg 201731-19-3

3-hexanoyl-NBD Cholesterol 13221 5 mg 5 mg 201731-19-3

3-hexanoyl-NBD Cholesterol 13221 500 µg 500 µg 201731-19-3

2-Acetyl-5-tetrahydroxybutyl Imidazole 13222 1 mg 1 mg 94944-70-4

2-Acetyl-5-tetrahydroxybutyl Imidazole 13222 10 mg 10 mg 94944-70-4

2-Acetyl-5-tetrahydroxybutyl Imidazole 13222 5 mg 5 mg 94944-70-4

2-Acetyl-5-tetrahydroxybutyl Imidazole 13222 500 µg 500 µg 94944-70-4

Neurodazine 13224 10 mg 10 mg 937807-66-4

Neurodazine 13224 25 mg 25 mg 937807-66-4

Neurodazine 13224 5 mg 5 mg 937807-66-4

Neurodazine 13224 50 mg 50 mg 937807-66-4

trans-Zeatin 13226 10 mg 10 mg 1637-39-4

trans-Zeatin 13226 100 mg 100 mg 1637-39-4

trans-Zeatin 13226 250 mg 250 mg 1637-39-4

trans-Zeatin 13226 50 mg 50 mg 1637-39-4

Fumonisin B2 13227 1 mg 1 mg 116355-84-1

Fumonisin B2 13227 10 mg 10 mg 116355-84-1

Fumonisin B2 13227 5 mg 5 mg 116355-84-1

Fumonisin B2 13227 500 µg 500 µg 116355-84-1

thio-m-Toluthioamide 13228 1 g 1 g 2362-63-2

thio-m-Toluthioamide 13228 5 g 5 g 2362-63-2

thio-p-Toluamide 13229 1 g 1 g 2362-62-1

thio-p-Toluamide 13229 250 mg 250 mg 2362-62-1

thio-p-Toluamide 13229 5 g 5 g 2362-62-1

thio-p-Toluamide 13229 500 mg 500 mg 2362-62-1

Benzamideoxime 13230 1 g 1 g 613-92-3

Benzamideoxime 13230 500 mg 500 mg 613-92-3

4-Methylbenzamide oxime 13231 1 g 1 g 19227-13-5

4-Methylbenzamide oxime 13231 500 mg 500 mg 19227-13-5

ethyl-2,4-dimethyl-Thiazole-5-Carboxylate 13232 1 g 1 g 7210-77-7

ethyl-2,4-dimethyl-Thiazole-5-Carboxylate 13232 100 mg 100 mg 7210-77-7

ethyl-2,4-dimethyl-Thiazole-5-Carboxylate 13232 250 mg 250 mg 7210-77-7

ethyl-2,4-dimethyl-Thiazole-5-Carboxylate 13232 500 mg 500 mg 7210-77-7

2,4-Dimethylthiazole-5-Carboxylic Acid 13233 1 g 1 g 53137-27-2

2,4-Dimethylthiazole-5-Carboxylic Acid 13233 100 mg 100 mg 53137-27-2

2,4-Dimethylthiazole-5-Carboxylic Acid 13233 250 mg 250 mg 53137-27-2

2,4-Dimethylthiazole-5-Carboxylic Acid 13233 500 mg 500 mg 53137-27-2

Thiamet G 13237 1 mg 1 mg 1009816-48-1

Thiamet G 13237 10 mg 10 mg 1009816-48-1

Thiamet G 13237 5 mg 5 mg 1009816-48-1

Sphingosine-1-Phosphate Lyase Fluorogenic Substrate 13238 1 mg 1 mg

Sphingosine-1-Phosphate Lyase Fluorogenic Substrate 13238 10 mg 10 mg

Sphingosine-1-Phosphate Lyase Fluorogenic Substrate 13238 5 mg 5 mg

VPC 23019 13240 1 mg 1 mg 449173-19-7

VPC 23019 13240 10 mg 10 mg 449173-19-7

VPC 23019 13240 5 mg 5 mg 449173-19-7

VPC 23019 13240 500 µg 500 µg 449173-19-7

3-Methyladenine 13242 100 mg 100 mg 5142-23-4

3-Methyladenine 13242 25 mg 25 mg 5142-23-4

3-Methyladenine 13242 50 mg 50 mg 5142-23-4

KH7 13243 10 mg 10 mg 330676-02-3

KH7 13243 25 mg 25 mg 330676-02-3

KH7 13243 5 mg 5 mg 330676-02-3

KH7 13243 50 mg 50 mg 330676-02-3

Donepezil 13245 10 mg 10 mg 120014-06-4

Donepezil 13245 100 mg 100 mg 120014-06-4

Donepezil 13245 25 mg 25 mg 120014-06-4

Donepezil 13245 50 mg 50 mg 120014-06-4

YM-58483 13246 1 mg 1 mg 223499-30-7

YM-58483 13246 10 mg 10 mg 223499-30-7

YM-58483 13246 25 mg 25 mg 223499-30-7

YM-58483 13246 5 mg 5 mg 223499-30-7

L-DOPA 13248 100 g 100 g 59-92-7

L-DOPA 13248 25 g 25 g 59-92-7

L-DOPA 13248 5 g 5 g 59-92-7

L-DOPA 13248 50 g 50 g 59-92-7

(-)-AS 115 13250 1 mg 1 mg 926657-43-4

(-)-AS 115 13250 100 µg 100 µg 926657-43-4

(-)-AS 115 13250 500 µg 500 µg 926657-43-4

DEPMPO-biotin 13251 100 µg 100 µg 936224-52-1

DEPMPO-biotin 13251 25 µg 25 µg 936224-52-1

DEPMPO-biotin 13251 250 µg 250 µg 936224-52-1

DEPMPO-biotin 13251 50 µg 50 µg 936224-52-1

Sitagliptin (phosphate) 13252 1 g 1 g 654671-78-0

Sitagliptin (phosphate) 13252 100 mg 100 mg 654671-78-0

Sitagliptin (phosphate) 13252 250 mg 250 mg 654671-78-0

Sitagliptin (phosphate) 13252 50 mg 50 mg 654671-78-0

FTY720 phenoxy-biotin 13254 1 mg 1 mg

FTY720 phenoxy-biotin 13254 100 µg 100 µg

FTY720 phenoxy-biotin 13254 5 mg 5 mg

FTY720 phenoxy-biotin 13254 500 µg 500 µg

Tamoxifen 13258 1 g 1 g 10540-29-1

Tamoxifen 13258 10 g 10 g 10540-29-1

Tamoxifen 13258 5 g 5 g 10540-29-1

Tamoxifen 13258 500 mg 500 mg 10540-29-1

6-keto Prostaglandin E1 13260 1 mg 1 mg 67786-53-2

6-keto Prostaglandin E1 13260 10 mg 10 mg 67786-53-2

6-keto Prostaglandin E1 13260 5 mg 5 mg 67786-53-2

Platencin 13264 100 µg 100 µg 869898-86-2

Platencin 13264 500 µg 500 µg 869898-86-2

4-hydroxy Nonenal Alkyne 13265 1 mg 1 mg 1011268-23-7

4-hydroxy Nonenal Alkyne 13265 100 µg 100 µg 1011268-23-7

4-hydroxy Nonenal Alkyne 13265 5 mg 5 mg 1011268-23-7

4-hydroxy Nonenal Alkyne 13265 500 µg 500 µg 1011268-23-7

Palmitic Acid Alkyne 13266 1 mg 1 mg 99208-90-9

Palmitic Acid Alkyne 13266 10 mg 10 mg 99208-90-9

Palmitic Acid Alkyne 13266 5 mg 5 mg 99208-90-9

Palmitic Acid Alkyne 13266 500 µg 500 µg 99208-90-9

Myristic Acid Alkyne 13267 1 mg 1 mg 82909-47-5

Myristic Acid Alkyne 13267 100 µg 100 µg 82909-47-5

Myristic Acid Alkyne 13267 5 mg 5 mg 82909-47-5

Myristic Acid Alkyne 13267 500 µg 500 µg 82909-47-5

Farnesyl Alcohol Azide 13269 1 mg 1 mg

Farnesyl Alcohol Azide 13269 100 µg 100 µg

Farnesyl Alcohol Azide 13269 500 µg 500 µg

ZLJ-6 13271 1 mg 1 mg 1051931-39-5

ZLJ-6 13271 10 mg 10 mg 1051931-39-5

ZLJ-6 13271 25 mg 25 mg 1051931-39-5

ZLJ-6 13271 5 mg 5 mg 1051931-39-5

PF-3845 13279 1 mg 1 mg 1196109-52-0

PF-3845 13279 10 mg 10 mg 1196109-52-0

PF-3845 13279 25 mg 25 mg 1196109-52-0

PF-3845 13279 5 mg 5 mg 1196109-52-0

Panobinostat 13280 10 mg 10 mg 404950-80-7

Panobinostat 13280 25 mg 25 mg 404950-80-7

Panobinostat 13280 5 mg 5 mg 404950-80-7

Panobinostat 13280 50 mg 50 mg 404950-80-7

CAY10598 13281 1 mg 1 mg 346673-06-1

CAY10598 13281 10 mg 10 mg 346673-06-1

CAY10598 13281 5 mg 5 mg 346673-06-1

CAY10598 13281 500 µg 500 µg 346673-06-1

CAY10599 13282 1 mg 1 mg 1143573-33-4

CAY10599 13282 10 mg 10 mg 1143573-33-4

CAY10599 13282 25 mg 25 mg 1143573-33-4

CAY10599 13282 5 mg 5 mg 1143573-33-4

MS-275 13284 1 mg 1 mg 209783-80-2

MS-275 13284 10 mg 10 mg 209783-80-2

MS-275 13284 25 mg 25 mg 209783-80-2

MS-275 13284 5 mg 5 mg 209783-80-2

Cannabidiol dimethyl ether 13285 1 mg 1 mg 1242-67-7

Cannabidiol dimethyl ether 13285 10 mg 10 mg 1242-67-7

Cannabidiol dimethyl ether 13285 5 mg 5 mg 1242-67-7

Cannabidiol dimethyl ether 13285 50 mg 50 mg 1242-67-7

FK-866 13287 10 mg 10 mg 658084-64-1

FK-866 13287 25 mg 25 mg 658084-64-1

FK-866 13287 5 mg 5 mg 658084-64-1

FK-866 13287 50 mg 50 mg 658084-64-1

Itraconazole 13288 100 mg 100 mg 84625-61-6

Itraconazole 13288 25 mg 25 mg 84625-61-6

Itraconazole 13288 250 mg 250 mg 84625-61-6

Itraconazole 13288 50 mg 50 mg 84625-61-6

CAY10616 13291 1 mg 1 mg 586410-08-4

CAY10616 13291 10 mg 10 mg 586410-08-4

CAY10616 13291 25 mg 25 mg 586410-08-4

CAY10616 13291 5 mg 5 mg 586410-08-4

Rhapontigenin 13293 1 mg 1 mg 500-65-2

Rhapontigenin 13293 10 mg 10 mg 500-65-2

Rhapontigenin 13293 25 mg 25 mg 500-65-2

Rhapontigenin 13293 5 mg 5 mg 500-65-2

Pyrrophenone 13294 1 mg 1 mg 341973-06-6

Pyrrophenone 13294 10 mg 10 mg 341973-06-6

Pyrrophenone 13294 5 mg 5 mg 341973-06-6

Pyrrophenone 13294 500 µg 500 µg 341973-06-6

HNHA 13295 10 mg 10 mg 926908-04-5

HNHA 13295 25 mg 25 mg 926908-04-5

HNHA 13295 5 mg 5 mg 926908-04-5

AG-126 13297 1 mg 1 mg 118409-62-4

AG-126 13297 10 mg 10 mg 118409-62-4

AG-126 13297 25 mg 25 mg 118409-62-4

AG-126 13297 5 mg 5 mg 118409-62-4

Bisindolylmaleimide I 13298 10 mg 10 mg 133052-90-1

Bisindolylmaleimide I 13298 25 mg 25 mg 133052-90-1

Bisindolylmaleimide I 13298 5 mg 5 mg 133052-90-1

Bisindolylmaleimide I 13298 50 mg 50 mg 133052-90-1

Bisindolylmaleimide IV 13299 1 mg 1 mg 119139-23-0

Bisindolylmaleimide IV 13299 10 mg 10 mg 119139-23-0

Bisindolylmaleimide IV 13299 25 mg 25 mg 119139-23-0

Bisindolylmaleimide IV 13299 5 mg 5 mg 119139-23-0

Bisindolylmaleimide V 13300 1 mg 1 mg 113963-68-1

Bisindolylmaleimide V 13300 10 mg 10 mg 113963-68-1

Bisindolylmaleimide V 13300 25 mg 25 mg 113963-68-1

Bisindolylmaleimide V 13300 5 mg 5 mg 113963-68-1

RG-108 13302 10 mg 10 mg 48208-26-0

RG-108 13302 100 mg 100 mg 48208-26-0

RG-108 13302 5 mg 5 mg 48208-26-0

RG-108 13302 50 mg 50 mg 48208-26-0

NSC 663284 13303 1 mg 1 mg 383907-43-5

NSC 663284 13303 10 mg 10 mg 383907-43-5

NSC 663284 13303 25 mg 25 mg 383907-43-5

NSC 663284 13303 5 mg 5 mg 383907-43-5

Biotin-XX hydrazide 13304 10 mg 10 mg 211237-33-1

Biotin-XX hydrazide 13304 25 mg 25 mg 211237-33-1

Biotin-XX hydrazide 13304 5 mg 5 mg 211237-33-1

D 4476 13305 1 mg 1 mg 301836-43-1

D 4476 13305 10 mg 10 mg 301836-43-1

D 4476 13305 5 mg 5 mg 301836-43-1

D 4476 13305 50 mg 50 mg 301836-43-1

D609 (potassium salt) 13307 1 mg 1 mg 83373-60-8

D609 (potassium salt) 13307 10 mg 10 mg 83373-60-8

D609 (potassium salt) 13307 25 mg 25 mg 83373-60-8

D609 (potassium salt) 13307 5 mg 5 mg 83373-60-8

NU 7026 13308 10 mg 10 mg 154447-35-5

NU 7026 13308 25 mg 25 mg 154447-35-5

NU 7026 13308 5 mg 5 mg 154447-35-5

NU 7026 13308 50 mg 50 mg 154447-35-5

Gö 6983 13311 1 mg 1 mg 133053-19-7

Gö 6983 13311 10 mg 10 mg 133053-19-7

Gö 6983 13311 5 mg 5 mg 133053-19-7

H-9 (hydrochloride) 13312 10 mg 10 mg 116700-36-8

H-9 (hydrochloride) 13312 25 mg 25 mg 116700-36-8

H-9 (hydrochloride) 13312 5 mg 5 mg 116700-36-8

H-9 (hydrochloride) 13312 50 mg 50 mg 116700-36-8

Indirubin-3'-monoxime 13314 1 mg 1 mg 160807-49-8

Indirubin-3'-monoxime 13314 10 mg 10 mg 160807-49-8

Indirubin-3'-monoxime 13314 5 mg 5 mg 160807-49-8

Indirubin-3'-monoxime 13314 50 mg 50 mg 160807-49-8

Biotin-NHS 13315 1 g 1 g 35013-72-0

Biotin-NHS 13315 100 mg 100 mg 35013-72-0

Biotin-NHS 13315 250 mg 250 mg 35013-72-0

Biotin-NHS 13315 500 mg 500 mg 35013-72-0

Biotin-X-NHS 13316 1 g 1 g 72040-63-2

Biotin-X-NHS 13316 100 mg 100 mg 72040-63-2

Biotin-X-NHS 13316 250 mg 250 mg 72040-63-2

Biotin-X-NHS 13316 500 mg 500 mg 72040-63-2

NU 6102 13317 1 mg 1 mg 444722-95-6

NU 6102 13317 5 mg 5 mg 444722-95-6

KN-62 13318 1 mg 1 mg 127191-97-3

KN-62 13318 10 mg 10 mg 127191-97-3

KN-62 13318 25 mg 25 mg 127191-97-3

KN-62 13318 5 mg 5 mg 127191-97-3

KN-93 13319 1 mg 1 mg 139298-40-1

KN-93 13319 10 mg 10 mg 139298-40-1

KN-93 13319 5 mg 5 mg 139298-40-1

MCI-186 13320 100 g 100 g 89-25-8

MCI-186 13320 5 g 5 g 89-25-8

MCI-186 13320 500 g 500 g 89-25-8

ARP 100 13321 1 mg 1 mg 704888-90-4

ARP 100 13321 10 mg 10 mg 704888-90-4

ARP 100 13321 5 mg 5 mg 704888-90-4

CGP 57380 13322 1 mg 1 mg 522629-08-9

CGP 57380 13322 10 mg 10 mg 522629-08-9

CGP 57380 13322 25 mg 25 mg 522629-08-9

CGP 57380 13322 5 mg 5 mg 522629-08-9

IM-54 13323 1 mg 1 mg 861891-50-1

IM-54 13323 10 mg 10 mg 861891-50-1

IM-54 13323 25 mg 25 mg 861891-50-1

IM-54 13323 5 mg 5 mg 861891-50-1

NF449 (sodium salt) 13324 10 mg 10 mg 627034-85-9

NF449 (sodium salt) 13324 50 mg 50 mg 627034-85-9

Iso-Olomoucine 13325 10 mg 10 mg 101622-50-8

Iso-Olomoucine 13325 25 mg 25 mg 101622-50-8

Iso-Olomoucine 13325 5 mg 5 mg 101622-50-8

Iso-Olomoucine 13325 50 mg 50 mg 101622-50-8

Pifithrin-α 13326 10 mg 10 mg 63208-82-2

Pifithrin-α 13326 25 mg 25 mg 63208-82-2

Pifithrin-α 13326 5 mg 5 mg 63208-82-2

Pifithrin-α 13326 50 mg 50 mg 63208-82-2

PPM-18 13327 1 mg 1 mg 65240-86-0

PPM-18 13327 10 mg 10 mg 65240-86-0

PPM-18 13327 25 mg 25 mg 65240-86-0

PPM-18 13327 5 mg 5 mg 65240-86-0

PD 158780 13329 1 mg 1 mg 171179-06-9

PD 158780 13329 10 mg 10 mg 171179-06-9

PD 158780 13329 25 mg 25 mg 171179-06-9

PD 158780 13329 5 mg 5 mg 171179-06-9

1-NM-PP1 13330 1 mg 1 mg 221244-14-0

1-NM-PP1 13330 10 mg 10 mg 221244-14-0

1-NM-PP1 13330 25 mg 25 mg 221244-14-0

1-NM-PP1 13330 5 mg 5 mg 221244-14-0

bpV(phen) (potassium hydrate) 13331 25 mg 25 mg 171202-16-7

bpV(phen) (potassium hydrate) 13331 5 mg 5 mg 171202-16-7

(S)-Glycyl-H-1152 (hydrochloride) 13332 1 mg 1 mg 913844-45-8

(S)-Glycyl-H-1152 (hydrochloride) 13332 10 mg 10 mg 913844-45-8

(S)-Glycyl-H-1152 (hydrochloride) 13332 5 mg 5 mg 913844-45-8

(S)-Glycyl-H-1152 (hydrochloride) 13332 500 µg 500 µg 913844-45-8

Bisindolylmaleimide VIII (acetate) 13333 1 mg 1 mg 138516-31-1

Bisindolylmaleimide VIII (acetate) 13333 10 mg 10 mg 138516-31-1

Bisindolylmaleimide VIII (acetate) 13333 5 mg 5 mg 138516-31-1

Bisindolylmaleimide IX (mesylate) 13334 1 mg 1 mg 138489-18-6

Bisindolylmaleimide IX (mesylate) 13334 10 mg 10 mg 138489-18-6

Bisindolylmaleimide IX (mesylate) 13334 5 mg 5 mg 138489-18-6

SB 225002 13336 10 mg 10 mg 182498-32-4

SB 225002 13336 25 mg 25 mg 182498-32-4

SB 225002 13336 5 mg 5 mg 182498-32-4

SB 225002 13336 50 mg 50 mg 182498-32-4

ST638 13337 1 mg 1 mg 107761-24-0

ST638 13337 10 mg 10 mg 107761-24-0

ST638 13337 25 mg 25 mg 107761-24-0

ST638 13337 5 mg 5 mg 107761-24-0

SU 6656 13338 1 mg 1 mg 330161-87-0

SU 6656 13338 10 mg 10 mg 330161-87-0

SU 6656 13338 25 mg 25 mg 330161-87-0

SU 6656 13338 5 mg 5 mg 330161-87-0

SQ 22,536 13339 10 mg 10 mg 17318-31-9

SQ 22,536 13339 25 mg 25 mg 17318-31-9

SQ 22,536 13339 5 mg 5 mg 17318-31-9

SQ 22,536 13339 50 mg 50 mg 17318-31-9

TPEN 13340 10 mg 10 mg 16858-02-9

TPEN 13340 100 mg 100 mg 16858-02-9

TPEN 13340 25 mg 25 mg 16858-02-9

TPEN 13340 50 mg 50 mg 16858-02-9

LY364947 13341 10 mg 10 mg 396129-53-6

LY364947 13341 25 mg 25 mg 396129-53-6

LY364947 13341 5 mg 5 mg 396129-53-6

LY364947 13341 50 mg 50 mg 396129-53-6

SU 5416 13342 10 mg 10 mg 204005-46-9

SU 5416 13342 25 mg 25 mg 204005-46-9

SU 5416 13342 5 mg 5 mg 204005-46-9

SU 5416 13342 50 mg 50 mg 204005-46-9

SB 203580 (hydrochloride) 13344 10 mg 10 mg 869185-85-3

SB 203580 (hydrochloride) 13344 25 mg 25 mg 869185-85-3

SB 203580 (hydrochloride) 13344 5 mg 5 mg 869185-85-3

SB 203580 (hydrochloride) 13344 50 mg 50 mg 869185-85-3

GYY 4137 13345 10 mg 10 mg 106740-09-4

GYY 4137 13345 100 mg 100 mg 106740-09-4

GYY 4137 13345 25 mg 25 mg 106740-09-4

GYY 4137 13345 50 mg 50 mg 106740-09-4

Rapamycin 13346 1 mg 1 mg 53123-88-9

Rapamycin 13346 10 mg 10 mg 53123-88-9

Rapamycin 13346 25 mg 25 mg 53123-88-9

Rapamycin 13346 5 mg 5 mg 53123-88-9

IBMX 13347 100 mg 100 mg 28822-58-4

IBMX 13347 250 mg 250 mg 28822-58-4

IBMX 13347 50 mg 50 mg 28822-58-4

IBMX 13347 500 mg 500 mg 28822-58-4

Myristic Acid 13351 1 g 1 g 544-63-8

Myristic Acid 13351 10 g 10 g 544-63-8

Myristic Acid 13351 5 g 5 g 544-63-8

EHNA (hydrochloride) 13352 10 mg 10 mg 58337-38-5

EHNA (hydrochloride) 13352 25 mg 25 mg 58337-38-5

EHNA (hydrochloride) 13352 5 mg 5 mg 58337-38-5

Lignoceric Acid 13353 100 mg 100 mg 557-59-5

Lignoceric Acid 13353 250 mg 250 mg 557-59-5

Lignoceric Acid 13353 50 mg 50 mg 557-59-5

Lignoceric Acid 13353 500 mg 500 mg 557-59-5

Hexacosanoic Acid 13354 100 mg 100 mg 506-46-7

Hexacosanoic Acid 13354 250 mg 250 mg 506-46-7

Hexacosanoic Acid 13354 50 mg 50 mg 506-46-7

Geldanamycin 13355 1 mg 1 mg 30562-34-6

Geldanamycin 13355 10 mg 10 mg 30562-34-6

Geldanamycin 13355 5 mg 5 mg 30562-34-6

Milrinone 13357 10 mg 10 mg 78415-72-2

Milrinone 13357 100 mg 100 mg 78415-72-2

Milrinone 13357 5 mg 5 mg 78415-72-2

Milrinone 13357 50 mg 50 mg 78415-72-2

CAY10608 13358 1 mg 1 mg 457897-92-6

CAY10608 13358 10 mg 10 mg 457897-92-6

CAY10608 13358 25 mg 25 mg 457897-92-6

CAY10608 13358 5 mg 5 mg 457897-92-6

8-iso Prostaglandin E1 13360 1 mg 1 mg 21003-46-3

8-iso Prostaglandin E1 13360 10 mg 10 mg 21003-46-3

8-iso Prostaglandin E1 13360 5 mg 5 mg 21003-46-3

8-iso Prostaglandin E1 13360 500 µg 500 µg 21003-46-3

tetranor-PGJM 13363 100 µg 100 µg 1352751-83-7

tetranor-PGJM 13363 25 µg 25 µg 1352751-83-7

tetranor-PGJM 13363 50 µg 50 µg 1352751-83-7

Programmed Cell Death Protein 4 (C-term) Blocking Peptide 13365 1 ea 200 µg Cayman Piroxicam 13368 1 g 1 g 36322-90-4

Piroxicam 13368 10 g 10 g 36322-90-4

Piroxicam 13368 5 g 5 g 36322-90-4

Piroxicam 13368 500 mg 500 mg 36322-90-4

tetranor-PGAM 13369 100 µg 100 µg 52510-53-9

tetranor-PGAM 13369 25 µg 25 µg 52510-53-9

tetranor-PGAM 13369 50 µg 50 µg 52510-53-9

Halofuginone (hydrochloride) 13370 1 mg 1 mg 1217623-74-9

Halofuginone (hydrochloride) 13370 5 mg 5 mg 1217623-74-9

Halofuginone (hydrochloride) 13370 500 µg 500 µg 1217623-74-9

CAY10621 13371 1 mg 1 mg 120005-55-2

CAY10621 13371 10 mg 10 mg 120005-55-2

CAY10621 13371 25 mg 25 mg 120005-55-2

CAY10621 13371 5 mg 5 mg 120005-55-2

2',3',5'-triacetyl-5-Azacytidine 13373 10 mg 10 mg 10302-78-0

2',3',5'-triacetyl-5-Azacytidine 13373 100 mg 100 mg 10302-78-0

2',3',5'-triacetyl-5-Azacytidine 13373 5 mg 5 mg 10302-78-0

2',3',5'-triacetyl-5-Azacytidine 13373 50 mg 50 mg 10302-78-0

Atrazine 13375 100 mg 100 mg 1912-24-9

Atrazine 13375 250 mg 250 mg 1912-24-9

Atrazine 13375 500 mg 500 mg 1912-24-9

5-bromo-3-phenyl Salicylic Acid 13379 1 mg 1 mg 99514-99-5

5-bromo-3-phenyl Salicylic Acid 13379 10 mg 10 mg 99514-99-5

5-bromo-3-phenyl Salicylic Acid 13379 25 mg 25 mg 99514-99-5

5-bromo-3-phenyl Salicylic Acid 13379 5 mg 5 mg 99514-99-5

CAY10606 13381 1 mg 1 mg 1159576-98-3

CAY10606 13381 10 mg 10 mg 1159576-98-3

CAY10606 13381 5 mg 5 mg 1159576-98-3

DAz-2 13382 1 mg 1 mg 1176905-54-6

DAz-2 13382 10 mg 10 mg 1176905-54-6

DAz-2 13382 5 mg 5 mg 1176905-54-6

5-(2-Aminopyridyl)amide oxime 13384 1 g 1 g 468068-28-2

5-(2-Aminopyridyl)amide oxime 13384 100 mg 100 mg 468068-28-2

5-(2-Aminopyridyl)amide oxime 13384 50 mg 50 mg 468068-28-2

5-(2-Aminopyridyl)amide oxime 13384 500 mg 500 mg 468068-28-2

2-methyl-4-phenyl Thiazole 13386 1 g 1 g 1826-16-0

2-methyl-4-phenyl Thiazole 13386 100 mg 100 mg 1826-16-0

2-methyl-4-phenyl Thiazole 13386 250 mg 250 mg 1826-16-0

2-methyl-4-phenyl Thiazole 13386 500 mg 500 mg 1826-16-0

ethyl-2-amino-4-phenyl Thiophene-3-Carboxylate 13387 1 g 1 g 4815-36-5

ethyl-2-amino-4-phenyl Thiophene-3-Carboxylate 13387 100 mg 100 mg 4815-36-5

ethyl-2-amino-4-phenyl Thiophene-3-Carboxylate 13387 250 mg 250 mg 4815-36-5

ethyl-2-amino-4-phenyl Thiophene-3-Carboxylate 13387 500 mg 500 mg 4815-36-5

2-amino-4-phenyl Thiazole 13388 1 g 1 g 2010/6/2

2-amino-4-phenyl Thiazole 13388 10 g 10 g 2010/6/2

2-amino-4-phenyl Thiazole 13388 5 g 5 g 2010/6/2

2-amino-4-phenyl Thiazole 13388 500 mg 500 mg 2010/6/2

2-amino Pyridyl-5-thioamide 13389 1 g 1 g 53268-33-0

2-amino Pyridyl-5-thioamide 13389 100 mg 100 mg 53268-33-0

2-amino Pyridyl-5-thioamide 13389 250 mg 250 mg 53268-33-0

2-amino Pyridyl-5-thioamide 13389 500 mg 500 mg 53268-33-0

N-methyl Leukotriene C4 13390 100 µg 100 µg 131391-65-6

N-methyl Leukotriene C4 13390 25 µg 25 µg 131391-65-6

N-methyl Leukotriene C4 13390 50 µg 50 µg 131391-65-6

Goat Anti-Chicken IgY:SureLight® APC 13391 1 ea 1 ea

Goat Anti-Llama IgG:SureLight® APC 13393 1 ea 1 ea

Goat Anti-Mouse IgG:SureLight® APC 13394 1 ea 1 ea

Goat Anti-Mouse IgG1:SureLight® APC 13395 1 ea 1 ea

Goat Anti-Mouse IgG2a:SureLight® APC 13396 1 ea 1 ea

Goat Anti-Mouse IgG2b:SureLight® APC 13397 1 ea 1 ea

Goat Anti-Mouse IgG3:SureLight® APC 13398 1 ea 1 ea

Mouse IgG1 Isotype Control:SureLight® APC 13401 1 ea 1 ea

Mouse Anti-DYKDDDDK IgG:SureLight® APC 13404 1 mg 1 mg

Mouse Anti-DYKDDDDK IgG:SureLight® APC 13404 100 µg 100 µg

Rabbit Anti-HA tag IgG:SureLight® APC 13406 1 ea 1 ea

Rabbit Anti-V5 tag IgG:SureLight® APC 13407 1 ea 1 ea

Rabbit Anti-S tag IgG:SureLight® APC 13408 1 ea 1 ea

Rabbit Anti-T7 IgG:SureLight® APC 13409 1 ea 1 ea

SureLight® APC Conjugation Kit 1 mg IgG 13411 1 ea 1 ea

SureLight® APC Conjugation Kit 2 mg IgG 13412 1 ea 1 ea

Goat Anti-Chicken IgY:SureLight® R-PE 13413 1 ea 1 ea

Goat Anti-Llama IgG:SureLight® R-PE 13415 1 ea 1 ea

Goat Anti-Mouse IgG (H+L):RPE 13416 1 ea 1 ea

Goat Anti-Mouse IgG1:SureLight® R-PE 13417 1 ea 1 ea

Goat Anti-Mouse IgG2a:SureLight® R-PE 13418 1 ea 1 ea

Goat Anti-Mouse IgG2b:SureLight® R-PE 13419 1 ea 1 ea

Goat Anti-Mouse IgG3:SureLight® R-PE 13420 1 ea 1 ea

Goat Anti-GST IgG:SureLight® R-PE 13422 1 ea 1 ea

Mouse IgG1 Isotype Control:SureLight® R-PE 13423 1 ea 1 ea

Rabbit IgG Isotype Control:SureLight® R-PE 13424 1 ea 1 ea

Mouse Anti-6HIS IgG:SureLight® R-PE 13425 1 ea 1 ea

Mouse Anti-c-myc IgG:SureLight® R-PE 13426 1 ea 1 ea

Mouse Anti-DYKDDDDK IgG:SureLight® R-PE 13427 1 ea 1 ea

Mouse Anti-HA IgG:SureLight® R-PE 13429 1 ea 1 ea

Rabbit Anti-V5 IgG:SureLight® R-PE 13430 1 ea 1 ea

Rabbit Anti-HA IgG:SureLight® R-PE 13431 1 ea 1 ea

Rabbit Anti-S tag IgG:SureLight® R-PE 13432 1 ea 1 ea

Rabbit Anti-T7 IgG:SureLight® R-PE 13433 1 ea 1 ea

Streptavidin: SureLight® R-PE 13434 1 ea 1 mg

SureLight® R-PE Conjugation Kit 13436 1 ea 1 ea

Goat Anti-Mouse IgG:SureLight® P3 13444 1 ea 1 ea

Goat Anti-GST IgG:SureLight® P3 13448 1 ea 1 ea

Mouse Anti-6HIS IgG:SureLight® P3 13449 1 ea 1 ea

11β-Prostaglandin E1 13450 1 mg 1 mg 24570-01-2

11β-Prostaglandin E1 13450 10 mg 10 mg 24570-01-2

11β-Prostaglandin E1 13450 5 mg 5 mg 24570-01-2

AM3102 13452 10 mg 10 mg 213182-22-0

AM3102 13452 100 mg 100 mg 213182-22-0

AM3102 13452 5 mg 5 mg 213182-22-0

AM3102 13452 50 mg 50 mg 213182-22-0

LH 21 13453 1 mg 1 mg 611207-11-5

LH 21 13453 10 mg 10 mg 611207-11-5

LH 21 13453 5 mg 5 mg 611207-11-5

PGDM 13454 100 µg 100 µg 133161-96-3

PGDM 13454 25 µg 25 µg 133161-96-3

PGDM 13454 50 µg 50 µg 133161-96-3

Mouse anti-c-myc IgG:SureLight® P3 13455 1 ea 1 ea

Mouse Anti-DYKDDDDK IgG:SureLight® P3 13456 1 ea 1 ea

Streptavidin:SureLight® P3 13457 1 ea 1 ea

Goat Anti-Mouse (H+L):Alkaline Phosphatase 13459 1 ea 1 ea

Goat Anti-Rabbit IgG:Alkaline Phosphatase 13460 1 ea 1 ea

Goat Anti-GST IgG:Alkaline Phosphatase 13461 1 ea 1 ea

Mouse Anti-6HIS IgG:Alkaline Phosphatase 13462 1 ea 1 ea

Mouse Anti-c-myc IgG:Alkaline Phosphatase 13463 1 ea 1 ea

Mouse Anti-DYKDDDDK IgG:Alkaline Phosphatase 13464 1 ea 1 ea

Mouse Anti-HA IgG:Alkaline Phosphatase 13465 1 ea 1 ea

Rabbit Anti-S tag IgG:Alkaline Phosphatase 13466 1 ea 1 ea

Rabbit Anti-T7 IgG:Alkaline Phosphatase 13467 1 ea 1 ea

Rabbit Anti-V5 tag IgG:Alkaline Phosphatase 13468 1 ea 1 ea

Mouse Anti-c-myc IgG:Biotin 13469 1 ea 1 ea

Mouse Anti-HA IgG:Biotin 13470 1 ea 1 ea

Rabbit Anti-S tag IgG:Biotin 13471 1 ea 1 ea

Rabbit Anti-T7 IgG:Biotin 13472 1 ea 1 ea

Rabbit Anti-V5 IgG:Biotin 13473 1 ea 1 ea

SIRT7 Polyclonal Antibody 13477 1 ea 1 ea

DNA Methyltransferase 1 Monoclonal Antibody (Clone 60B1220.1) 13479 1 ea 1 ea

DNA Methyltransferase 3a Monoclonal Antibody (Clone 64B814.1) 13482 1 ea 1 ea

DNA Methyltransferase 3a Monoclonal Antibody - Biotinylated (Clone 64B814.1) 13483 1 ea 1 ea

DNA Methyltransferase 3a Monoclonal Antibody (Clone 64B1446) 13484 1 ea 1 ea

DNA Methyltransferase 3b Monoclonal Antibody (Clone 52A1018) 13485 1 ea 1 ea

LSD1 Polyclonal Antibody (aa 450-500) 13486 1 ea 1 ea

S1P2 Polyclonal Antibody 13488 1 ea 1 ea

S1P4 Polyclonal Antibody 13489 1 ea 1 ea

S1P5 Polyclonal Antibody 13490 1 ea 1 ea

HDAC1 Polyclonal Antibody 13491 1 ea 1 ea

Androgen Receptor (Phospho-Ser210,213) Monoclonal Antibody (Clone 156C135.2) 13492 1 ea 1 ea

HDAC3 Polyclonal Antibody 13493 1 ea 1 ea

HDAC4 Polyclonal Antibody 13494 1 ea 1 ea

ARAP2 Polyclonal Antibody 13495 1 ea 1 ea

AROS Polyclonal Antibody (aa 1-50) 13496 1 ea 1 ea

BRD4/HUNK1 Polyclonal Antibody 13497 1 ea 1 ea

HDAC6 Polyclonal Antibody 13499 1 ea 1 ea

HDAC7 (Phospho-Ser155) Polyclonal Antibody 13500 1 ea 1 ea

Bnc 1 Polyclonal Antibody 13502 1 ea 1 ea

HDAC11 Polyclonal Antibody 13504 1 ea 1 ea

11-deoxy Prostaglandin E1 13510 1 mg 1 mg 37786-00-8

11-deoxy Prostaglandin E1 13510 10 mg 10 mg 37786-00-8

11-deoxy Prostaglandin E1 13510 5 mg 5 mg 37786-00-8

11-deoxy Prostaglandin E1 13510 500 µg 500 µg 37786-00-8

Celastramycin A 13519 1 mg 1 mg 491600-94-3

Celastramycin A 13519 10 mg 10 mg 491600-94-3

Celastramycin A 13519 5 mg 5 mg 491600-94-3

Oxalomalic Acid (sodium salt) 13521 1 mg 1 mg 89304-26-7

Oxalomalic Acid (sodium salt) 13521 10 mg 10 mg 89304-26-7

KP372-1 16163 10 mg 10 mg 329710-24-9

KP372-1 16163 25 mg 25 mg 329710-24-9

KP372-1 16163 5 mg 5 mg 329710-24-9

GSA 10 16164 10 mg 10 mg 300833-95-8

GSA 10 16164 5 mg 5 mg 300833-95-8

GSA 10 16164 50 mg 50 mg 300833-95-8

ISX-9 16165 1 mg 1 mg 832115-62-5

ISX-9 16165 10 mg 10 mg 832115-62-5

ISX-9 16165 25 mg 25 mg 832115-62-5

ISX-9 16165 5 mg 5 mg 832115-62-5

5-Methyl-2'-deoxycytidine 16166 1 g 1 g 838-07-3

5-Methyl-2'-deoxycytidine 16166 5 g 5 g 838-07-3

5-Methyl-2'-deoxycytidine 16166 500 mg 500 mg 838-07-3

Ochratoxin B 16167 1 mg 1 mg 4825-86-9

Ochratoxin B 16167 5 mg 5 mg 4825-86-9

Ochratoxin B 16167 500 µg 500 µg 4825-86-9

MAZ51 16168 1 mg 1 mg 163655-37-6

MAZ51 16168 10 mg 10 mg 163655-37-6

MAZ51 16168 25 mg 25 mg 163655-37-6

MAZ51 16168 5 mg 5 mg 163655-37-6

2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin 16169 1 g 1 g 128446-35-5

2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin 16169 10 g 10 g 128446-35-5

2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin 16169 25 g 25 g 128446-35-5

2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin 16169 5 g 5 g 128446-35-5

Citrulline-specific Probe 16172 1 mg 1 mg

Citrulline-specific Probe 16172 250 µg 250 µg

Citrulline-specific Probe 16172 500 µg 500 µg

EPZ6438 16174 1 mg 1 mg 1403254-99-8

EPZ6438 16174 10 mg 10 mg 1403254-99-8

EPZ6438 16174 5 mg 5 mg 1403254-99-8

EPZ6438 16174 50 mg 50 mg 1403254-99-8

EPZ5676 16175 1 mg 1 mg 1380288-87-8

EPZ5676 16175 10 mg 10 mg 1380288-87-8

EPZ5676 16175 25 mg 25 mg 1380288-87-8

EPZ5676 16175 5 mg 5 mg 1380288-87-8

GGTI 298 (trifluoroacetate salt) 16176 1 mg 1 mg 1217457-86-7

GGTI 298 (trifluoroacetate salt) 16176 5 mg 5 mg 1217457-86-7

GGTI 298 (trifluoroacetate salt) 16176 500 µg 500 µg 1217457-86-7

NU 6027 16177 1 mg 1 mg 220036-08-8

NU 6027 16177 10 mg 10 mg 220036-08-8

NU 6027 16177 5 mg 5 mg 220036-08-8

NU 6027 16177 50 mg 50 mg 220036-08-8

WHI-P154 16178 10 mg 10 mg 211555-04-3

WHI-P154 16178 25 mg 25 mg 211555-04-3

WHI-P154 16178 5 mg 5 mg 211555-04-3

Pyrintegrin 16179 1 mg 1 mg 1228445-38-2

Pyrintegrin 16179 10 mg 10 mg 1228445-38-2

Pyrintegrin 16179 5 mg 5 mg 1228445-38-2

WWL113 16181 1 mg 1 mg 947669-86-5

WWL113 16181 10 mg 10 mg 947669-86-5

WWL113 16181 25 mg 25 mg 947669-86-5

WWL113 16181 5 mg 5 mg 947669-86-5

WWL229 16182 1 mg 1 mg 1338575-28-2

WWL229 16182 10 mg 10 mg 1338575-28-2

WWL229 16182 5 mg 5 mg 1338575-28-2

Ingenol-3-angelate 16207 1 mg 1 mg 75567-37-2

Ingenol-3-angelate 16207 10 mg 10 mg 75567-37-2

Ingenol-3-angelate 16207 5 mg 5 mg 75567-37-2

Ingenol-3-angelate 16207 500 µg 500 µg 75567-37-2

Hydroxy Dimetridazole 16208 10 mg 10 mg 936-05-0

Hydroxy Dimetridazole 16208 100 mg 100 mg 936-05-0

Hydroxy Dimetridazole 16208 5 mg 5 mg 936-05-0

Hydroxy Dimetridazole 16208 50 mg 50 mg 936-05-0

p-nitro-Pifithrin-α 16209 1 mg 1 mg 389850-21-9

p-nitro-Pifithrin-α 16209 10 mg 10 mg 389850-21-9

p-nitro-Pifithrin-α 16209 25 mg 25 mg 389850-21-9

p-nitro-Pifithrin-α 16209 5 mg 5 mg 389850-21-9

5-trans Prostaglandin F2α 16210 1 mg 1 mg 36150-01-3

5-trans Prostaglandin F2α 16210 10 mg 10 mg 36150-01-3

5-trans Prostaglandin F2α 16210 5 mg 5 mg 36150-01-3

Phenoxybenzamine (hydrochloride) 16211 1 g 1 g 63-92-3

Phenoxybenzamine (hydrochloride) 16211 10 g 10 g 63-92-3

Phenoxybenzamine (hydrochloride) 16211 25 g 25 g 63-92-3

Phenoxybenzamine (hydrochloride) 16211 5 g 5 g 63-92-3

Chlorthalidone 16213 10 mg 10 mg 77-36-1

Chlorthalidone 16213 25 mg 25 mg 77-36-1

Chlorthalidone 16213 5 mg 5 mg 77-36-1

Chlorthalidone 16213 50 mg 50 mg 77-36-1

Benztropine (mesylate) 16214 1 g 1 g 132-17-2

Benztropine (mesylate) 16214 10 g 10 g 132-17-2

Benztropine (mesylate) 16214 25 g 25 g 132-17-2

Benztropine (mesylate) 16214 5 g 5 g 132-17-2

Taurocholic Acid (sodium salt) 16215 1 g 1 g 145-42-6

Taurocholic Acid (sodium salt) 16215 10 g 10 g 145-42-6

Taurocholic Acid (sodium salt) 16215 25 g 25 g 145-42-6

Taurocholic Acid (sodium salt) 16215 5 g 5 g 145-42-6

DYKDDDDK Polyclonal Antibody 162150 1 ea 1 ea

Juglone 16216 1 g 1 g 481-39-0

Juglone 16216 500 mg 500 mg 481-39-0

Guanethidine (sulfate) 16217 1 g 1 g 645-43-2

Guanethidine (sulfate) 16217 100 mg 100 mg 645-43-2

Guanethidine (sulfate) 16217 500 mg 500 mg 645-43-2

2'-Deoxyadenosine-5'-monophosphate 16218 1 g 1 g 653-63-4

2'-Deoxyadenosine-5'-monophosphate 16218 5 g 5 g 653-63-4

Cayman 2'-Deoxyadenosine-5'-monophosphate 16218 500 mg 500 mg 653-63-4

Cayman Uric Acid (sodium salt) 16219 2 mg 2 mg 1198-77-2

5-trans Prostaglandin F2α (tromethamine salt) 16220 1 mg 1 mg

5-trans Prostaglandin F2α (tromethamine salt) 16220 10 mg 10 mg

5-trans Prostaglandin F2α (tromethamine salt) 16220 5 mg 5 mg

HA Polyclonal Antibody 162200 1 ea 1 ea

Calcein 16221 1 g 1 g 1461-15-0

Calcein 16221 10 g 10 g 1461-15-0

Calcein 16221 25 g 25 g 1461-15-0

Calcein 16221 5 g 5 g 1461-15-0

Pimozide 16222 100 mg 100 mg 2062-78-4

Pimozide 16222 250 mg 250 mg 2062-78-4

Pimozide 16222 50 mg 50 mg 2062-78-4

L-Leucine 4-methoxy-β-naphthylamide (hydrochloride) 16223 1 g 1 g 4467-68-9

L-Leucine 4-methoxy-β-naphthylamide (hydrochloride) 16223 100 mg 100 mg 4467-68-9

L-Leucine 4-methoxy-β-naphthylamide (hydrochloride) 16223 250 mg 250 mg 4467-68-9

α-Phenyl-α-(2-pyridyl)acetonitrile 16224 1 g 1 g 5005-36-7

α-Phenyl-α-(2-pyridyl)acetonitrile 16224 100 mg 100 mg 5005-36-7

α-Phenyl-α-(2-pyridyl)acetonitrile 16224 50 mg 50 mg 5005-36-7

α-Phenyl-α-(2-pyridyl)acetonitrile 16224 500 mg 500 mg 5005-36-7

7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyren-7-ol 16225 1 g 1 g 6272-55-5

7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyren-7-ol 16225 250 mg 250 mg 6272-55-5

7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyren-7-ol 16225 500 mg 500 mg 6272-55-5

NQDI-1 16226 1 mg 1 mg 175026-96-7

NQDI-1 16226 10 mg 10 mg 175026-96-7

NQDI-1 16226 25 mg 25 mg 175026-96-7

NQDI-1 16226 5 mg 5 mg 175026-96-7

Nourseothricin (sulfate) 16227 1 mg 1 mg 96736-11-7

Nourseothricin (sulfate) 16227 10 mg 10 mg 96736-11-7

Nourseothricin (sulfate) 16227 5 mg 5 mg 96736-11-7

Nourseothricin (sulfate) 16227 50 mg 50 mg 96736-11-7

trans-Urocanic Acid 16228 1 g 1 g 3465-72-3

trans-Urocanic Acid 16228 5 g 5 g 3465-72-3

AT-7519 (hydrochloride) 16231 1 mg 1 mg 902135-91-5

AT-7519 (hydrochloride) 16231 10 mg 10 mg 902135-91-5

AT-7519 (hydrochloride) 16231 25 mg 25 mg 902135-91-5

AT-7519 (hydrochloride) 16231 5 mg 5 mg 902135-91-5

ABT-199 16233 1 mg 1 mg 1257044-40-8

ABT-199 16233 10 mg 10 mg 1257044-40-8

ABT-199 16233 25 mg 25 mg 1257044-40-8

ABT-199 16233 5 mg 5 mg 1257044-40-8

ATB-346 16234 1 mg 1 mg 1226895-20-0

ATB-346 16234 10 mg 10 mg 1226895-20-0

ATB-346 16234 25 mg 25 mg 1226895-20-0

ATB-346 16234 5 mg 5 mg 1226895-20-0

AWD 131-138 16235 10 mg 10 mg 188116-07-6

AWD 131-138 16235 25 mg 25 mg 188116-07-6

AWD 131-138 16235 5 mg 5 mg 188116-07-6

AWD 131-138 16235 50 mg 50 mg 188116-07-6

AZD 9291 16237 1 mg 1 mg 1421373-65-0

AZD 9291 16237 10 mg 10 mg 1421373-65-0

AZD 9291 16237 5 mg 5 mg 1421373-65-0

BIX02188 16238 1 mg 1 mg 334949-59-6

BIX02188 16238 10 mg 10 mg 334949-59-6

BIX02188 16238 25 mg 25 mg 334949-59-6

BIX02188 16238 5 mg 5 mg 334949-59-6

BMS 303141 16239 10 mg 10 mg 943962-47-8

BMS 303141 16239 25 mg 25 mg 943962-47-8

BMS 303141 16239 5 mg 5 mg 943962-47-8

BMS 303141 16239 50 mg 50 mg 943962-47-8

BMS 833923 16240 10 mg 10 mg 1059734-66-5

BMS 833923 16240 25 mg 25 mg 1059734-66-5

BMS 833923 16240 5 mg 5 mg 1059734-66-5

BMS 833923 16240 50 mg 50 mg 1059734-66-5

CGK733 16242 1 mg 1 mg 905973-89-9

CGK733 16242 10 mg 10 mg 905973-89-9

CGK733 16242 5 mg 5 mg 905973-89-9

CGK733 16242 50 mg 50 mg 905973-89-9

CK-636 16243 10 mg 10 mg 442632-72-6

CK-636 16243 25 mg 25 mg 442632-72-6

CK-636 16243 5 mg 5 mg 442632-72-6

CO-1686 16244 1 mg 1 mg 1374640-70-6

CO-1686 16244 10 mg 10 mg 1374640-70-6

CO-1686 16244 5 mg 5 mg 1374640-70-6

CX-6258 16245 1 mg 1 mg 1202916-90-2